Nevkusnej reklamy na Obchodnej ulici bude ubúdať


„Obchodná ulica patrí k jedným z najdôležitejších verejných priestorov, ktorými denne prejdú tisícky Bratislavčanov či návštevníkov mesta. Jej aktuálny vzhľad je už dlhodobo zaťažený nevkusnou reklamou, ktorá špatí a dehonestuje tento priestor. Aj preto sme spojili sily a spoločne vytvorili manuál s pravidlami umiestňovania vonkajšej reklamy a vytvorili tak ucelený pekný verejný priestor,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

Chaotická reklama je výrazným problémov verejných priestorov Bratislavy. Jedným z najexponovanejších miest je Obchodná ulica. „Reklamný smog dlhodobo trápi Obchodnú ulicu. Riešenia tohto problému sme sa chopili ako príležitosti na spoluprácu. Vytvorili sme spoločný manuál, podľa ktorého by sa mali na Obchodnej umiestňovať reklamy. Zohľadňuje možnosti miestnych obchodníkov a vlastníkov budov, ako aj pohľad pamiatkarov a architektov. Ľady sa konečne pohli a ľudia uvidia reálne výsledky,“ uviedol Davy Čajko, zakladateľ občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie, špecialista na smart city inovácie. Na Obchodnej ulici tiež založil Smart City Hub, ktorý slúži aj ako kontaktné miesto pre jednotlivé prevádzky na Obchodnej ulici.

 

Hlavné mesto na základe iniciatívy OZ Obchodná ulica a okolie a v spolupráci s majiteľmi prevádzok pripravilo publikáciu Nová Obchodná, sprievodcu pravidlami umiestnenia reklamných stavieb a informačných zariadení na Obchodnej ulici a v okolí. Konkrétne ukážky úpravy viacerých fasád sú tiež súčasťou sprievodcu Nová Obchodná, ktorá bude publikovaná 30. mája. Sprievodca zrozumiteľným spôsobom približuje nové pravidlá umiestňovania reklamných prvkov na fasádu a odporúča vhodné riešenia. Krok za krokom prevedie obchodníkov a majiteľov budov postupom „zlegalizovania“ fasády, kam patrí aj komunikácia s rôznymi úradmi.

 

Tento knižný sprievodca vznikal na základe stretnutí pracovnej skupiny a workshopov, ktorých úlohou bolo zladiť pamiatkové hodnoty ulice a potreby obchodníkov prezentovať svoje produkty a služby. Za prípravou a realizáciou procesu stoja odborníčky v oblasti mestského rozvoja Milota Sidorová, Gabriela Veenstra Skorkovská a Dominika Belanská. S novými konceptmi riešenia fasád pomohli architekt Tomáš Ružiak a grafická dizajnérka Anna Ulahelová.

 

“Reklama na Obchodnej vznikla zapĺňaním fasád informáciami bez ladu a skladu. Polepené výklady ulice často zakrývajú to, čo je identitou prevádzky – jej priestor. V chaose si reklamné prvky razia cestu silou, budia vulgárny dojem a škodia celému prostrediu ulice a jej nepopierateľnej architektonickej hodnote. Spoločné pravidlá pre umiestňovanie reklamy s tým dokážu niečo urobiť,“ konštatuje hlavná architektka Ingrid Konrad.

 

Podľa auditu Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) je na Obchodnej ulici nelegálna väčšina reklamných zariadení. Situácia si preto v záujme zachovania autentických historických hodnôt architektúry domov vyžiadala novú reguláciu. Riaditeľ MÚOP Ivo Štassel o projekte hovorí: „Z pamiatkového hľadiska ide o pilotný pokus o úpravu ulice komplexne ako celku s dôrazom na rehabilitáciu historicky hodnotných fasád a elimináciu rušivých prvkov, tzv. reklamného smogu. Doteraz sa takýmto spôsobom riešili iba jednotlivé objekty, ale tu je ambícia obsiahnuť celý priestor ulice aj s jej fasádami.“

 

V dlhodobom procese riešenia je kľúčová spolupráca medzi samosprávou, štátnymi orgánmi, neziskovým sektorom a samotnými obchodníkmi a majiteľmi budov na Obchodnej ulici. Do projektu Nová Obchodná sa už zapojilo viacero miestnych prevádzok. Jednou z nich je napríklad obľúbená reštaurácia 1.Slovak pub. Jeho majiteľka Martina Hlinová oceňuje otvorenú komunikáciu: „Takýmto spôsobom sa dajú priniesť pozitívne výsledky. Radi budeme medzi prvými, ktorí zlegalizujú reklamné nosiče s platnými normami.“  Zo svojej fasády preto odstránia niekoľko pútačov a pripravujú celkovú premenu fasády.

 

Sponzorským príspevkom projekt podporila tiež spoločnosť MTK Developments, vlastník viacerých nehnuteľností v lokalite. Svojimi pravidelnými príspevkami dlhodobo podporujú aktivity združenia aj viacerí miestni obchodníci a vlastníci budov.

 

Publikáciu s názvom NOVÁ OBCHODNÁ: Sprievodca pravidlami umiestnenia reklamných stavieb a informačných zariadení predstaví primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu s autormi publikácie a zástupcami partnerov 30. mája v Hoteli Crowne Plaza o 19.00 hod.

 

Realizátorom projektu je hlavné mesto SR Bratislava a OZ Obchodná ulica a okolie. Partnermi projektu sú mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Mestský ústav ochrany pamiatok, Krajský pamiatkový úrad, MTK Developments, ObchodnaUlica.sk, Smart City Hub, Fakulta architektúry STU a spriazenné prevádzky na Obchodnej ulici – 1.Slovak Pub, Martinus, McDonald´s, Ševt, Úľuv, Madal Bal, CCC, Galéria Dielo Art  a ďalší.

 

 

Ďalšie informácie:

 

Video o projekte: “Reklama na Obchodnej – kam ďalej?”: https://www.youtube.com/watch?v=ZZIUaaJI4xY&t=16s

 

Informácie o projekte a publikácia online na webe združenia:

http://www.obchodnaulicaaokolie.sk/projekt-nova-obchodna/

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre