Novým hlavným kontrolórom Bratislavy je Marián Miškanin


Mestskí poslanci vyberali spomedzi 12 kandidátov, ktorí sa uchádzali o túto funkciu:

 

 1. Ing. Iveta Bullová
 2. Ing. Marek Kuľka
 3. Ing. Janka Mahďáková
 4. Ing. Marián Miškanin, PhD.
 5. Ing. Ján Mrva
 6. PhDr. Richard Nagy
 7. Ing. Ignác Olexík, PhD.
 8. Ing. Anežka Poradová
 9. Mgr. Ing. Viera Potanková, LL.M.
 10. Ing. Pavol Sovič
 11. Igor Trenk
 12. JUDr. Mário Vanc, LL.M.

 

Na základe výsledkov verejného hlasovania bol do funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na šesťročné funkčné obdobie zvolený Ing. Marián Miškanin, PhD. Vo funkcii nahradí doterajšieho mestského kontrolóra Petra Šinályho.

 

Pán Miškanin prichádza do funkcie hlavného kontrolóra z Finančnej správy SR, kde aktuálne pôsobí ako riaditeľ Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Pracoval vo vedení súkromných spoločností, ale manažérske skúsenosti má aj zo štátnej správy, ale aj zo samosprávy, keďže pôsobil ako riaditeľ kancelárie primátora hlavného mesta aj ako prednosta miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka.

 

V rámci svojho vystúpenia pred poslancami mestského zastupiteľstva uviedol, že z pozície mestského kontrolóra sa chce o. i. viac zamerať na kontrolu obchodných spoločností založených hlavným mestom a spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta. Kontrolu opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ. Kontrolu procesov verejného obstarávania. Ale rovnako chce zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s vedením mesta a poslancami pri tvorbe plánu kontrol. 

Súvisiaci obsah

Komentáre