Od pondelka 26. októbra začínajú jazdiť električky až do Dúbravky


Primátor Bratislavy Matúš Vallo pri prezentovaní najdlhšieho a najzložitejšieho úseku električkovej trate poďakoval v prvom rade Bratislavčankám a Bratislavčanom: „Uvedomujem si, aké boli posledné týždne a mesiace pre vás komplikované. Museli ste stáť v zápchach,  predierali sa stavbou, nemohli využívať v plnej miere MHD. Ďakujem vám, že ste boli trpezliví, že ste to zvládli a že sme stavbu radiály aj vďaka vášmu prístupu mohli úspešne dokončiť.“

Rekonštrukciu sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca a mesto ju odovzdáva obyvateľom v zložitých časoch, kedy sa práve cesta električkou do práce a z práce stane možno jedinou cestou, ktorú budú môcť mimo domu absolvovať. „Bol to mimoriadne náročný dopravný projekt, ktorý však bol nevyhnutný a spôsoboval vrásky mnohým vodičom. Okrem obmedzení dopravy sme sa ale museli popasovať aj s inými problémami, ako napr. odmietanie prístupu do meniarne a s tým spojené odďaľovanie spustenia električky, či chyby pôvodného projektu, ktoré spôsobovali časové meškania. Dnes však majú Bratislavčanky a Bratislavčania pripravenú novú, kvalitnú aj peknú trať,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Som veľmi rád, že na tento projekt môžeme využiť eurofondy ako podporu ekologického cestovania obyvateľov. V súčasnej dobe nástupu klimatických zmien sa stáva doprava vo veľkých mestách jednou z kľúčových vecí, na ktoré sa zameriavame. Verím, že sa nám po tomto úspešnom projekte podarí naštartovať aj výstavbu pokračovania električkovej trate v Petržalke, na ktorú máme tiež plánované financie z Európskej únie,“ pridal sa minister dopravy Andrej Doležal.

„Každému z nás je jasné, že ak niečo s dopravou v meste neurobíme, budeme tráviť dlhé hodiny v zápchach. Meškáme do práce a do školy, nemáme kde parkovať. Nehovoriac o tom, že trpí aj životné prostredie i naše zdravie. Preto potrebujeme alternatívu a tá sa volá koľajová doprava. A tá musí byť moderná a komfortná, inak ľudia budú naďalej cestovať autami. Presne toto ponúka zmodernizovaná trať v Karlovej Vsi a v Dúbravke. Električky na rozdiel od áut nestoja v zápchach. Navyše, ide o ekologický spôsob dopravy,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

„Tento projekt je skvelým príkladom toho, ako európske  investície môžu priamo prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v meste, pretože zaistí kvalitnejšiu a bezpečnejšiu verejnú dopravu. Je to aj cesta, ako sa čo naviac priblížiť k nášmu spoločnému dlhodobému cieľu, ktorým je zelená, klimaticky neutrálna Európa a čistejšie  životné prostredie,” doplnil Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k  tunelu sa po modernizácii skráti o 3 minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly (zastávky Molecova/Riviéra a Damborského) sú riešené ako integrované prestupné zastávky, čím bude zabezpečená minimalizácia kolízneho prestupu, pri ktorom cestujúci museli využívať priechody cez viaceré cestné komunikácie.  Súčasťou modernizácie sú nové nástupiská zastávok MHD vybavené osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, ktorých súčasťou sú elektronické informačné systémy s automatmi na výdaj cestovných lístkov. Prístup k nim je bezbariérový. Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi je umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky.

Pôvodný zámer modernizácie bol pripravovaný štýlom, aký je možné vidieť v Dúbravke v úseku od Pri kríži po Záluhy, ktorý sa realizoval ešte v roku 2014. Postupne sme projekt vylepšili vďaka pripravenému dizajn manuálu, ktorého dodržanie sme vyžadovali od zhotoviteľa. Cieľom bolo zlepšiť zážitok z cestovania.

Výsledky zmien oproti pôvodnému projektu (vylepšený projekt):

  • Najdôležitejšou zmenou je dôraz na prevedenie kvalitnejších detailov: napríklad farebnosť dlažby na nástupiskách bola špeciálne nastavená pre túto stavbu so zámerom jasnejšej farebnosti šedej, ako je prirodzený betónový vzhľad. Betón dlažby sa vyrábal s pridaním bieleho cementu pri jeho miešaní.
  • Rovnako tomu bolo aj pri farebnosti signálnej dlažby v antracitovom odtieni a farebnosti prefabrikátov nástupiskovej hrany.
  • Nástupiskovú hranu sme upravili tak, aby sa nepoškodzovala a dlhodobo vydržala. Zhotoviteľovi sme ponúkli možnosť úpravy zasunutím prefabrikátu s následnou úpravou priľahlej dlažby miesto klasického postupu s prídavnou hranou, ktorá sa rýchlo ničila.
  • Výrazným vizuálnym prvkom je jednotná farebnosť v antracitovom odtieni pre celý koridor električkovej trate, vrátane signálnych pásov na priechodoch pre peších.
  • Vylepšené prístrešky: sieťotlač zadných sklenených skiel vychádza z princípov dizajnu loga mesta Bratislava, čo sa týka tvarovania aj farebnosti. Na bočné steny prístreškov sa v prednej časti umiestnilo logo mestskej časti, na území ktorej sa predmetná zastávka nachádza. Vyhotovenie detailov oceľovej konštrukcie vychádza zo systémových riešení výrobcu kolekcie mobiliára zastávok s dôrazom na protikoróznu ochranu za účelom dosiahnutia dlhej životnosti prístreškov.
  • Vybrali sme kvalitnejšie lavičky: vyhotovené sú zo segmentov tvarovo stabilného masívneho dreva v dostatočnej kapacite po celej dĺžke prístreškov, majú integrované USB porty pre nabíjanie mobilných telefónov vo výraznej červenej farbe.
  • Výber smetných košov: ustálili sme polohu ich umiestnenia a pridali koše na plasty. Na nástupiskách bude vždy dvojica košov s vyznačením koša na zmiešaný odpad a na triedený plastový odpad. Pred priechodom pre peších v smere na nástupiská budú smetné koše s možnosťou odhodenia ohorku pre fajčiarov, ktorí pôjdu na nástupiská.
  • Zmenili sme riešenie povrchu trate a zastávok z betónového na zelený: na viacerých úsekoch trate a zastávok sme použili rozchodník.
  • Mozaikový obklad navrhnutý pre steny podchodov sme zmenili na obklad z veľkých prvkov. Pre zastrešenia vstupov do podchodov bola zvolená špecifická potlač tak, aby bola celoplošná s ohľadom na zvýraznenie sklenej konštrukcie a elimináciu stretov týchto plôch s letiacimi vtákmi.

Po spustení električky budú ešte do polovice novembra, v závislosti od toho, ako to umožnia protiepidemiologické opatrenia, prebiehať opravy vád a nedorobkov, ktoré však už neobmedzia prevádzku električky. V rámci dokončovacích prác budú prebiehať práce na cestných obrubníkoch, chodníkoch, na zastávkach budeme vymieňať dočasné bočné či zadné steny prístreškov (polykarbonátové za sklené), začiatkom novembra počas víkendu budeme asfaltovať križovatku Molecova v smere do mesta (električkovej dopravy sa to ale nijak nedotkne), budeme dokončovať vegetačné úpravy popri trati, čo tiež neobmedzí premávku. Takisto budeme dopĺňať trvalé dopravné značenie. Zatiaľ nebudú fungovať informačné tabule. Prvý novembrový týždeň budeme dokončovať chodník v okolí Chatam Sofer. Dopravné obmedzenia sa dotknú automobilovej a sčasti trolejbusovej dopravy pri asfaltovaní križovatky Molecovej druhý novembrový víkend. Nadchody na Botanickej a Kútiky so schodmi sú funkčné, nefungujú zatiaľ výťahy. Od zhotoviteľa nám chýba dokumentácia, ktorá by umožnila výťahy sprevádzkovať. Na Botanickej aj na Kútiky sú zabezpečené bezbariérové priechody cez trať. Lávka Nad lúčkami zatiaľ nebude prístupná, dorába sa na nej zábradlie. Rampa lávky bola v oveľa horšom technickom stave, ako uvažoval projekt, preto je nutný výrazne väčší rozsah rekonštrukcie, aký sme predpokladali.

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály začala prebiehať 22. júla 2019. Je financovaná z Kohézneho fondu EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 56 274 284,81 EUR, čo predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Projekt spolufinancuje aj štát, pričom 10 % (6 620 504,10 EUR) z celkových oprávnených výdavkov putuje zo štátneho rozpočtu. Zvyšných 5 % (3 310 252,05 EUR) hradí hlavné mesto zo svojho rozpočtu. Celková suma projektu je vo výške 66 205 041 EUR s DPH.

Už avizované zmeny v doprave nájdete na: https://bratislava.sk/sk/sprava/dopravny-podnik-bratislava-oznamuje-novinky-po-otvoreni-dubravsko-karloveskej-radialy-a-trasy-liniek.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre