OLO pripravilo zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách


Zimné stanovištia sú v prvej etape pripravené od 19.12.2016 do konca zimnej sezóny v desiatich najproblematickejších lokalitách Bratislavy. V prípade predpovedaných mimoriadne zlých poveternostných podmienok, sa bude realizovať aj druhá etapa. Príslušný zoznam ulíc nájdete v Prílohe tlačovej správy. Každé zimné stanovište je označené nálepkou s číslom a potrebnými informáciami. 

Na zimných stanovištiach sú umiestnené zberné nádoby, určené len pre zmesový komunálny odpad. Prosíme obyvateľov, aby do kontajnerov umiestňovali len odpad do nich určený. V prípade ukladania iného, nepovoleného odpadu či objemného odpadu, môžu byť nádoby zo zimných stanovíšť odobraté. Spoločnosť OLO a.s. bude pravidelne zabezpečovať odvoz odpadu z týchto stanovíšť. Odvoz odpadu z pôvodných stanovíšť bude vykonaný hneď, ako bude cestná komunikácia pre našu vozovú techniku prejazdná.

Obyvatelia budú o zimných stanovištiach informovaní formou oznamov distribuovaných do schránok v oblastiach, v ktorých sa budú stanovištia nachádzať. Informácie o zimných stanovištiach budú tiež poskytnuté Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a príslušným mestským častiam. Kompletný zoznam zimných stanovíšť bude umiestnený na webstránke www.olo.sk a občania ďalšie informácie získajú aj na Oddelení služieb zákazníkom spoločnosti, na tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk 

Ďalšie informácie nájdete aj na webstránke www.olo.sk 

Príslušný zoznam ulíc, na ktorých budú rozmiestnené zimné stanovištia

1. Etapa
 • 1 Podkerepušky - 2 stanovištia
 • 2 Plánky
 • 3 Horné Židiny, Horská
 • 4 Tavárikova osada
 • 5 Popolná, Potočná, Zvončeková, Na medzi, Chladná)
 • 6 Knižkova dolina, Malý Javorník
 • 7 Mokráň - Záhoň
 • 8 Vlárska , Bárdošova
 • 9 Dlhé diely III
 • 10 Komonicova, Nad ostrovom

2. Etapa
 • 12 Strmé sady
 • 13 Brižitská
 • 14 Cesta na Klanec
 • 15 Podkorunská,Viničná, Dolnokorunská, Gronárska
 • 16 Osada Svätopluk, Delená, Pod Kobylou, Spätná, Stepná cesta  
 • 17 Štítova
 • 18 Na hriadkach
 • 19 Stupavská, Stará Stupavská, Pri kolíske
 • 20 Červená, Zlatá, Modrý chodník
 • 21 Zavadilova, Pod srdcom
 • 22 Snežienkova, Stará Klenová


Súvisiaci obsah

Komentáre