Opatrenia v mestských zariadeniach pre seniorov


„Ochrana našich seniorov a senioriek je pre nás absolútnou prioritou. Robili sme na tom už pred koronakrízou. Profesionálny a odhodlaný tím bol schopný konať mimoriadne rýchlo, odborne a účinne. V oblasti starostlivosti o seniorov sme urobili obrovský kus práce, a prijali viaceré prísne opatrenia, ktoré chránia túto skupinu našich obyvateľov,“ uviedol primátor Bratislavy, M. Vallo.

Medzi prvými opatreniami prijatými mestom bolo preškolenie personálu mestských a súkromných zariadení pre seniorov na území Bratislavy. Pre zariadenia bolo aj za pomoci sponzorských darov zabezpečené množstvo rúšok, ochranných masiek, ochranných oblekov, rukavíc, žiaričov, dezinfekčných prostriedkov a ďalších. Od začiatku marca je pravidelne monitorovaná teplota klientov. Už 3. marca mesto obmedzilo návštevné hodiny v zariadeniach pre seniorov a pozastavilo akékoľvek aktivity, pri ktorých sa zhromaždí viacero osôb v zariadení, aby sa minimalizovali sociálne kontakty. Zmenený bol režim obedov, ktoré už nie sú podávané v jedálňach, ale v obedároch dodávané priamo na izby, aby prišlo k najmenšej intenzite stretávania sa. Spracovaný bol krízový plán s 21 bodmi pre kritické prípady a rovnako aj komunikačný manuál pre komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, inštitúciami aj médiami, keď sa nejaký vážny problém stane.

Hlavné mesto je pripravené realizovať uznesenie vlády, pokiaľ ide o zabezpečenie karanténnych miest pre seniorov. Na toto sa Bratislava pripravovala už pred prijatím uznesenia, vďaka čomu dnes má takmer dokončené samostatné dočasné karanténne zariadenia opatrovateľskej služby na Sekurisovej ulici v bratislavskej Dúbravke a pripravované je ďalšie takéto zariadenie v Karlovej Vsi. Budú do nich umiestňovaní noví klienti, ktorí nemajú možnosť svoju sociálnu službu riešiť iným spôsobom, aby sa u nich pred prijatím do existujúcich zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vylúčilo ochorenie. Mesto má vytvorené aj karanténne miestnosti v existujúcich zariadeniach - klienti a klientky vracajúci sa do pobytových zariadení z hospitalizácií sú na 14 dní umiestnení do karanténnych zón s cieľom vylúčiť pozitívne príznaky ochorenia. Rovnako sú pripravené izolačné zóny, do ktorých budú ihneď presunutí klienti a klientky, ktorí budú vykazovať symptómy nákazy. Každé zariadenie má spracovaný krízový plán a určený presný protokol postupu. V súčasnosti tieto opatrenia prispôsobujeme uzneseniu vlády a túto náročnú povinnosť, ktorá bola prenesená na samosprávu, je hlavné mesto pripravené zvládnuť.

Hoci vláda sa zatiaľ rozhodla netestovať zamestnancov, mesto začne s cieleným testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb podľa odporúčaní odborníkov z oblasti epidemiológie, s ktorými konzultujeme. Cielené testovanie kombinované s ďalšími preventívnymi opatreniami podľa epidemiológov dokáže znížiť riziká šírenia nákazy až o 30-40%. K tomuto cieľu chceme našimi opatreniami smerovať. Získali sme podporu od spoločnosti JTRE v podobe 1000 testov a od Siemens a Siemens Mobility ďalších 500 testov, ktoré použijeme na cielené testovanie zamestnancov domovov sociálnych služieb, pre ich bezpečnosť, pre bezpečnosť ich rodín, ako aj pre bezpečnosť klientov zariadení.

V tejto súvislosti, aj v nadväznosti na nedávne udalosti v župnom zariadení pre seniorov v Pezinku, apeluje vedenie Bratislavy na vládu a Úrad verejného zdravotníctva, aby dali mestám a všetkým zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb jasné a jednoznačné usmernenia, ako majú tieto zariadenia postupovať pri testovaní. Zároveň, aby bolo zabezpečené promptné testovanie klientov s podozrením na ochorenie priamo v zariadeniach, keďže ide často o ležiacich pacientov a inak ako v zariadení sa ich testovať nedá. Ak by sme cielene netestovali zamestnankyne a zamestnancov sociálnych služieb, nemali protokoly, nevedeli rýchlo izolovať a testovať suspektné prípady v zariadeniach tohto typu, vytvárali by sme priestor pre vznik ďalších katastrof.

„Ide o vážnu situáciu, pri ktorej štát nemôže očakávať, že samosprávy budú improvizovať. Potrebu jednoznačných usmernení sme pocítili aj včera pri riešení dvoch klientov s podozrením na Covid-19 v našich zariadeniach. Ukázalo sa síce, že s nasadením všetkých síl sme situáciu zvládli, pacientov na sklonku dňa otestovali a zariadenia sme do výsledku testov dali do karantény, bolo to však veľmi zložité a náročné pre celý tím. Podozrenie vychádza len z toho, že klienti mali teplotu a po prešetrení ich odbornými lekármi alebo privolanými pracovníkmi rýchlej zdravotníckej pomoci bol odporučený test na COVID-19. Nesúvisí so zanesením nákazy do zariadenia. Chceme však byť zodpovední a opatrní. Stále čakáme na výsledky testov. Želal by som si, aby sme nielen v Bratislave, ale v zariadeniach pre seniorov na celom Slovensku mali na takéto prípady jednoznačný funkčný protokol a podporu v promptnom testovaní od zdravotníckych zariadení,“ uzatvoril primátor hlavného mesta, M. Vallo.

Súvisiaci obsah

Komentáre