Zajtra: Dážď so snehom 3°C

Pamätník SNP sa dočkal obnovy


Na Pamätníku SNP bola už roky vo veľkom rozsahu poškodená dlažba a rovnako tak obklady a stavebné prvky pamätníka. V rámci prvej etapy opráv pamätníka, ktorá sa začala od 11. septembra 2019, došlo k výmene dlažby na všetkých troch výškových úrovniach pamätníka, ako aj na zadnom prístupovom schodisku. Súčasťou tejto etapy bola aj oprava 5 lavičiek a osadenie ochranných stĺpikov, ktoré majú zabrániť vjazdu vozidiel na dlažbu pamätníka, aby opakovane nedošlo k jej poškodzovaniu.

 

Na lavičkách boli vymenené drevené sedacie časti, ktoré sú ošetrené viacerými nátermi. Na požiadavku hlavného mesta boli odstránené dotykové kamenné obrubníky, čím nová dlažba pamätníka omnoho viac vynikne vo svojej novej štruktúre. Dôležitou súčasťou opravy bola stabilizácia bočného múru pamätníka, ktorého poškodenie sa ukázalo až počas opravy. Vskutku neočakávaným prekvapením boli v pôvodných projektoch nezakreslené priestory bývalých verejných toaliet z medzivojnového obdobia, ktoré sa objavili pri rekonštrukcii pod pamätníkom. Tento statický, ale aj bezpečnostný problém dokázala organizácia MARIANUM projekčne aj realizačne zvládnuť v expresnom termíne a napriek nepredvídaným okolnostiam, ktoré sa vyskytli počas opravy a nepriazni počasia v poslednom týždni, ktoré blokovalo finálne práce asfaltovania chodníkov pri Pamätníku SNP, sa podarilo dodržať termín odovzdania stavby pred výročím Nežnej revolúcie koncom minulého týždňa.

                                

Práce na oprave Pamätníka SNP realizovala spoločnosť BelMaS, s.r.o. a odborným garantom reštaurátorských prác počas opravy boli Mgr. art. Ladislav Chamuti a Mgr. art. Elo Chamuti.

 

Cena prvej etapy opravy Pamätníka SNP bola vo verejnom obstarávaní vysúťažená v sume 187.000 € s DPH a nepredvídané práce nevyhnutné pre ukončenie opravy (stabilizácia bočného múru pamätníka a sanácia podzemných priestorov pod pamätníkom) boli vyčíslené v sume 47.789,90 € s DPH.

 

V nasledujúcich rokoch, v rámci druhej etapy rekonštrukcie, by mala byť realizovaná reštaurátorská obnova všetkých troch sôch pomníka, ako aj obnova zvislých obkladov.

Súvisiaci obsah

Komentáre