Parkovisko pred Cintorínom Vrakuňa s novým opraveným povrchom


V Bratislave sme rozbehli mohutný proces opráv ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a snažíme sa ju revitalizovať pre kvalitnejší život jej obyvateľov. Mesto je vo výbornej finančnej kondícii, ktorá nám to umožňuje. Preto sme v prvej fáze vďaka dobrej spolupráci mesta, mestskej časti a mestskej príspevkovej organizácie opravili povrch plochy pred cintorínom, aby bol bezpečnejším pre verejnosť, kým v druhej fáze dôjde k jeho rozšíreniu a vybudovaniu samotného záchytného parkoviska,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Trojmesačná oprava poškodeného povrchu na parkovisku pozostávala z odstránenia poškodeného asfaltu a tiež opravy kanalizácie kvôli zabezpečeniu efektívneho odvádzania zrážkovej vody.

Novo opravená viacúčelová, bezpečná a komfortná  parkovacia plocha na Cintoríne Vrakuňa poslúži nielen návštevníkom cintorína, ale aj ľuďom, ktorí tu zaparkujú svoje autá a do centra pôjdu MHD. V neposlednom rade je určená aj pre trolejbusy, ktoré sa v týchto miestach otáčajú.

Budovanie záchytných parkovísk vedie k odľahčeniu zahustenej dopravy v meste, kde denne dochádza za prácou viac ako  100 000 ľudí. Z tohto dôvodu  hlavné mesto SR Bratislava obstaralo Vyhľadávaciu štúdiu možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave za účelom komplexného zmapovania možných lokalít pre vybudovanie záchytných parkovísk. Celkovo je vytypovaných 32 lokalít na ich vybudovanie. Jednou z nich je Cintorín Vrakuňa, kde momentálne prebieha proces nadobudnutia právoplanosti stavebných povolení vydaných stavebnými úradmi Vrakune a Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem záchytného parkoviska vo Vrakuni sú v pláne aj ďalšie na Janíkovom dvore, v areále Dopravného podniku Bratislava na Jurajovom dvore či vo Vajnoroch.

Budovanie záchytných parkovísk musí však riešiť aj bratislavská župa, pretože je dôležité zachytiť ľudí pri vstupe do mesta.

Súvisiaci obsah

Komentáre