Personálne zmeny v niektorých mestských podnikoch


Nových členov predstavenstiev vyberáme rovnako ako šéfov mestských podnikov v transparentných výberových konaniach. Pripravili sme jasné pravidlá viackolového výberu, nechali ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslovili sme do výberových komisií najlepších odborníkov a transparentne sme informovali o postupe celého výberu.

Na základe pohovorov s personalistami, kontroly integrity a hodnotenia zostavila výberová komisia rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu členov predstavenstiev mestských podnikov. Následne na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve konkrétnych kandidátov na tieto pozície.

Tento výber dnes potvrdili v hlasovaní aj mestskí poslanci.

 • Za člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. schválili vymenovanie Pavla Rudyho.
 • Za člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválili vymenovanie Emericha Šinku.
 • Za člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – Dopravného podniku Bratislava, a.s. schválili vymenovanie Ivana Bošňáka.
 • Za člena predstavenstva –– zodpovedného za technický úsek (CTO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. schválili vymenovanie Andreja Rutkovského.

Všetky podrobné informácie o týchto výberových konaniach, vrátane životopisov uchádzačov vypočutých pred komisiou a zápisníc z výberových konaní, je možné nájsť na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii.

V transparentných výberových konaniach pokračujeme ďalej. Včera (streda, 25.9.2019) sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Metropolitného inštitútu Bratislavy. O výsledku tohto výberového konania budeme, rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, informovať hneď po tom, ako bude uzatvorená a schválená zápisnica z výberového konania členmi výberovej komisie.

Už zajtra (piatok, 27. 9. 2019) nás čaká výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek a infraštruktúru (CTO) spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s..  Neverejná časť výberového konania bude od 8:00 hod. a následne od 9:30 hod. sa uskutoční verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie na túto pozíciu, je:

 1. ČORNAK Michal
 2. KOLLÁR Miroslav
 3. KOVÁČOVÁ Zuzana
 4. MURAJDA Tomáš Andrej
 5. NOVÁK Michal

Životopisy aj rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cto-bvs

V pondelok 30.9.2019 bude výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický a prevádzkový úsek (CTO) spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s.. Neverejná časť výberového konania bude od 8:00 hod. a následne od 9:30 hod. sa uskutoční verejná časť v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie na túto pozíciu, je:

 1. DONOVAL Milan
 2. HALOMI Michal
 3. LIŠČÁK Ján
 4. PAJDLHAUSER Robert

Životopisy aj rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cto-dpb

Pripomíname, že v záujme transparentnosti a otvorenosti celého procesu je zverejnený aj zoznam výberových komisií pre jednotlivé výberové konania. Podobne je verejnosti dostupný aj Rokovací poriadok a Etický kódex výberovej komisie. Uvedené dokumenty sú dostupné na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre