Po Bajkalskej, Dolnozemskej a Panónskej chystá mesto rozsiahlu opravu Hodonínskej


„Chcem vyzvať všetkých Bratislavčanov k zvýšenej trpezlivosti a poďakovať za Vašu ústretovosť. Uvedomujem si, že dopravné obmedzenia nie sú nič príjemné, ale makáme a snažíme sa týmito rozsiahlymi a komplexnými opravami ciest zabezpečiť lepšie cesty, ktoré tu chýbali. Doteraz sa nám už podarilo opraviť takmer 20 km jazdných pruhov,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

  • V rámci prvej a druhej etapy sa začne s frézovaním a asfaltovaním Hodonínskej cesty v úseku od Janka Alexyho po okružnú križovatku Pod násypom smer Záhorská Bystrica. Bude sa opravovať plošne celý kryt vozovky na celom úseku obojsmerne. Obchádzka povedie ulicami Pod násypom, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky  s Harmincovou ulicou. Jedná sa o obchádzku z Lamača smerom do mesta.

 

  • V tretej a štvrtej etape sa jednosmerní ulica od križovatky Pod násypom po Vrančovičovu ulicu. Pri uzatvorení ľavej strany Hodonínskej cesty povedie po uliciach Vrančovičova, Rajtakova, Rozálska až do križovatky s ulicou Pod Násypom. Uzatvorením pravej strany Hodonínskej cesty sa bude obchádzať ulicami Vrančovičova, Rajtakova, Segnáre, Pod Zečákom až do križovatky s Harmincovou, pričom v tejto etape nebude možný prejazd ulicou Pod násypom.

 

  • V piatej a šiestej etape sa jednosmerní ulica od križovatky s Vrančovičovou ulicou po ulicu Podhaj. Obchádzková trasa pre vozidlá smerujúcich do centra bude po uliciach Podháj, Cesta na Klanec a Vrančovičova  až do križovatky  s ulicou Vrančovičovou.

 

  • V siedmej a ôsmej etape sa jednosmerní ulica od ulice Podhaj po okružnú križovatku.

 

Z ďalších opráv:

 

V rámci opráv budú prenosným dopravným značením vyznačené obchádzkové trasy po uliciach Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom, Pod násypom a Most V. Matrku.

 

Spolu s Hodonínskou sa v blízkom čase začnú opravovať aj Brnianska, Račianska a Kazanská ulica.

 

Dňa 7. mája bola ukončená oprava Dolnozemskej ulice na úseku od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu. S opravami sa začalo 3. apríla a  opravovali sa všetky jazdné pruhy v oboch smeroch.

 

Medzičasom došlo k ukončeniu prác aj na Lamačskej ceste v úseku od Tesco Lamač po odbočenie na Cestu na Červený most  v celej šírke, ktorá sa opravovala od 27. 4. do 9. 5. 2018. Súčasťou opravy komunikácie bola aj oprava pravostranného chodníka od križovatky s ul. Cesta na Červený most smer Lamač.

 

Na Bajkalskej ulici, ktorá sa opravuje od 6. apríla, prebiehajú práce obojsmerne v úseku od Trenčianskej ulice  po Mlynské nivy. V súčasnosti je už opravená vozovka v úseku medzi Trnávskou cestou a Trenčianskou ulicou, dorábajú sa ešte v tomto úseku priechody pre chodcov, ktoré sa debariérizujú. Premávka je obmedzená čiastočne, jazdí sa v jednom jazdnom pruhu. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 21. 5. 2018.

 

Od 3. mája sa začalo s opravou Púchovskej (v úseku od Kauflandu po Detviansku v smere do mesta). Po oprave pravého jazdného pruhu sa realizuje aktuálne oprava ľavého pruhu. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 13. 5. 2018.

 

Mesto pokračuje v oprave Panónskej, ktorej oprava začala 23. apríla a mala by trvať do 27. 5. 2018. Premávka je čiastočne obmedzená v jednom jazdnom pruhu smerom do mesta.

 

O opravách ciest pravidelne informujeme vodičov a verejnosť prostredníctvom sociálnej siete Facebook na „Bratislava works“.

 

Celkovo v roku 2018 bude v hlavnom meste opravených 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur a to 7 mil. z rozpočtu mesta a 9 mil. eur je vládna dotácia.

 

Aktuálny zoznam opráv ciest, chodníkov a zastávok MHD nájdete na: http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11057231.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre