Po viac ako 10-tich rokoch prišiel Lord Mayor of London opäť do Bratislavy


Po slávnostnom prijatí primátorom sa Lord Mayor of London zapísal do Zlatej knihy Bratislavy, kam sa naposledy zapísal v roku 2004 vtedajší Lord Mayor of London Alderman Robert Finch. Odvtedy sa iná návšteva tohto formátu na bratislavskej radnici nekonala. Funkcia Lord Mayor sa odlišuje od funkcie Mayor of London. Mayor of London je zodpovedný za správu Veľkého Londýna (Greater London), kým Lord Mayor of London je na čele mestskej štvrte City a jeho hlavnou úlohou je zastupovať podniky a obyvateľov City of London, pričom v zmysle protokolu je najvýznamnejšou osobou s výnimkou členov kráľovskej rodiny!

„Keďže ide o jeden z najbohatších regiónov a zároveň mestských častí v Európskej únii, mali sme množstvo tém na spoločný rozhovor. Hovorili sme o postavení oboch miest z hľadiska využitia ekonomického potenciálu v prospech verejných príjmov, podpore podnikania, dialógu s centrálnou vládou, ale aj o problémoch zahusťovania miest, budovaní verejných priestranstiev a v neposlednom rade aj o posilňovaní identity a spojenia obyvateľov so svojim mestom,“ povedal po stretnutí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ústrednou témou spoločných rozhovorov tak boli otázky ohľadne nastávajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ a dotkli sa aj témy využitia ekonomického potenciálu hlavných miest ako Londýna, tak Bratislavy v prospech verejných príjmov a verejných služieb, kde to v porovnaní s Veľkou Britániou nefunguje v takej miere, akoby malo. Napriek tomu, že bratislavský región je jeden z najbohatších v EÚ, väčšina bohatstva sa prerozdeľuje cez centrálnu vládu a prosperujú z neho iné obce a mestá. To sa zároveň týka aj podpory miestnych podnikateľov.

Lorda Mayora of London Mountevansa počas návštevy v SR sprevádzal veľvyslanec Veľkej Británie a Severného Írska v SR J. E. p. Andrew Garth a p. Jeremy Browne, ktorý je od septembra 2015 vo funkcii osobitného zástupcu mesta Londýn pre EÚ. Jeho cieľom je posilniť angažovanosť vo Veľkej Británii v oblasti finančných a profesionálnych služieb priemyslu s inštitúciami EÚ a medzi členskými štátmi EÚ. 

Súvisiaci obsah

Komentáre