Pomocou eurofondových prostriedkov sa v Bratislave a okolí zrekonštruovali školy, vybudovali škôlky, vystavali sa cyklotrasy a nakúpili sa elektrobusy


„V roku 2015 sme v meste založili oddelenie sprostredkovateľského orgánu. Ukázalo sa, že je to správny krok, pretože v rámci IROP sme podporili v Bratislave a okolí viacero úspešných projektov. Z oblasti dopravy to bol najmä nákup 18 ekologických elektrobusov či viac ako  1 000 populárnych elektronických informačných tabúľ na zastávkach MHD. Vďaka prostriedkom EÚ bolo podporené budovanie cyklotrás Starohájska v Bratislave, Pri starom letisku vo Vajnoroch alebo  malokarpatská a podunajská cyklotrasa JURAVA,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.    

Z ďalších dopravných projektov sa podporilo aj budovanie prestupných dopravných terminálov v Malackách, Šenkviciach, Bernolákove a Svätom Jure.

V oblasti sociálnych služieb bol v rámci IROP podporený projekt rekonštrukcie Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Rača. Ďalšie projekty sú vstave vyhodnocovania. Množstvo projektov bolo podporených aj v rámci školstva. Rekonštrukcia 18 materských škôl a novopostavené materské školy v najbližšej budúcnosti zvýšia kapacitu škôlok o 1 100 detí. Nové učebne získalo v rámci operačného programu 31 základných škôl a začali sa rekonštruovať 4 stredné školy.  

Do budúcna by hlavné mesto chcelo riešiť aj oblasť kreatívneho priemyslu, nakúpiť ďalšie elektrobusy, stavať ďalšie cyklotrasy a urobiť projekt preferencie mestskej hromadnej dopravy.

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia  mesta Bratislava (mestské časti mesta Bratislavy, okres Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov) v programovom období 2014 -2020. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc mestským a častiam obciam  pri príprave projektov na základe výziev IROP, príprava výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi. 

Súvisiaci obsah

Komentáre