Posledná etapa modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály


Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály je financovaná zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Rekonštrukcia tejto električkovej radiály, s ktorou sa začalo v júni minulého roka, je nevyhnutná. Ak by k nej mesto nepristúpilo, hrozilo by jej kompletné odstavenie. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach v smere z Karlovej Vsi do centra obmedzená doprava, vrátane kompletnej výluky električiek v Dúbravke a Karlovej Vsi. Radiála v bežnej prevádzke denne prepraví do mesta a z mesta viac ako 30.000 cestujúcich, takže dopad rekonštrukcie na dopravu aj na komfort obyvateľov, ktorý ju využívajú, bude v danom čase veľký. Vo výsledku však má obyvateľom priniesť podstatne vyššiu úroveň cestovania.

Zmeny v prevádzke MHD

Zmeny premávky sa dotknú električiek číslo 4 a 9. Tie budú obsluhovať spojenie medzi Zlatými pieskami a centrom mesta, resp. medzi Ružinovom a centrom mesta. Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra a na Šafárikovom námestí.

Linka číslo 4 v smere zo Zlatých pieskov resp. ŽST Nové Mesto bude skrátená po okruh Kamenné námestie – SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Kamenné nám. – smer Nové Mesto.

Skrátená bude aj linka číslo 9 v smere z Ružinova, ktorá bude z Námestia SNP pokračovať k SND – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo nám. – Námestie SNP – smer Ružinov.

Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od nového SND cez Molecovu a na Dlhé diely v smere Kuklovská.

Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od nového SND cez Molecovu až do Dúbravky Pri kríži.

Linka 32 bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera.

Linky 33 a 133 budú nahradené linkou X33.

Náhradné autobusové linky X5 a X33 budú medzi centrom mesta a Molecovou premávať s celodenným kombinovaným intervalom 3-4 minúty, čím zachováme súčasný interval električkových liniek 4 a 9. Linka X5 medzi Molecovou a Dúbravkou, a linka X33 medzi Molecovou a Dlhými dielmi budú od Molecovej pokračovať so 7,5 minútovým intervalom.

Nová schéma liniek, platná od 2. mája 2020, je dostupná TU.

Dopravné obmedzenia

Automobilová doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu v úseku od tunela po Molecovu v smere do Karlovej Vsi, a v smere do centra mesta v úseku za mostom Lafranconi po River park.

Kvôli rekonštrukcii trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť ku križovatke na Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením.

Dočasné dopravné obmedzenia súvisiace s dokončovacími prácami ešte z prvej etapy rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály budú aj v úseku medzi Molecovou a zastávkou Záluhy, tie sa však budú postupne s dokončenými prácami uvoľňovať do normálneho režimu prevádzky.

Vzhľadom na dopravné obmedzenia, ktoré od soboty vzniknú na nábreží a pri križovatke Karloveská a Molecova, odporúčame vodičom z Dúbravky vyhnúť sa Karloveskej ulici a na spojenie s centrom mesta využiť Harmincovu a Janka Alexyho.

Spojenie Dúbravky, Karlovej Vsi a Dlhých dielov s centrom mesta bude v nasledujúcich mesiacoch komplikované. Prosíme preto Bratislavčanov, Bratislavčanky o zhovievavosť. Veríme, že v septembri sa dopravné provizórium, ktoré viac ako rok trpezlivo znášajú najmä obyvatelia dotknutých mestských častí, skončí a cestovanie s MHD aj s individuálnou dopravou bude kvalitnejšie a rýchlejšie, ako bolo doteraz.

Súvisiaci obsah

Komentáre