Posledné tohtoročné stretnutie členov výboru prezídia Únie miest Slovenska


Dôležitým a aktuálnym bodom bola informácia o schválenej novele zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. Išlo o iniciatívny poslanecký návrh a o proces prerokúvania a schvaľovania prítomných informoval pozvaný hosť – poslanec NR SR a primátor mesta Žiar nad Hronom p. Antal, ktorý bol aj jedným z predkladateľov tejto novely zákona.

Expert ÚMS p. Nižňanský predložil návrh na zriadenie a činnosť tematických pracovných skupín, ktoré by sa v roku 2017 zaoberali vybranými prioritami únie miest. Prerokovali sa aj prvé návrhy do Plánu aktivít 2017 a predovšetkým návrhy termínov zasadnutí najvyšších orgánov ÚMS v budúcom roku. 

Po skončení rokovania primátor Bratislavy pozval členov výboru na prehliadku vianočných stromčekov na 1. nádvorí Primaciálneho paláca s nahratými vianočnými pozdravmi primátorov všetkých krajských miest pre Bratislavu.

Súvisiaci obsah

Komentáre