Potreby Bratislavčanov 21. storočia vyžadujú iné kompetenčné a finančné nastavenie mesta


„Stretnutie s pánom prezidentom otvorilo zaujímavé témy o súčasnosti a budúcom rozvoji Bratislavy. Potvrdili sme si rovnaký pohľad na priority hlavného mesta. Teší ma tiež, že sme sa dohodli na ďalšom hľadaní podpory a kooperácii,“ skonštatoval I. Nesrovnal.

Bratislava ako hlavné mesto plní celý rad funkcií, je sídlom najvyšších ústavných inštitúcií, veľvyslanectiev, kľúčových organizácií, významných spoločností. „Dnes sú však možnosti hlavného mesta prijímať rozvojové výzvy či reprezentatívne úlohy veľmi obmedzené. Dôvodom je jej finančné poddimenzovanie. To prináša disproporciu medzi očakávaniami a reálnymi možnosťami. Tento stav môžeme zmeniť iba nastavením spravodlivého financovania mesta,“ uviedol primátor I. Nesrovnal. Bratislavský primátor informoval prezidenta A. Kisku o riešeniach, ktorými Bratislava dokáže nastaviť svoje financovanie tak, aby dokázala napĺňať svoje úlohy nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko a prezentoval opatrenia navrhované v spolupráci s poslancami a starostami mestských častí v Bratislavskej deklarácii.

Primátor I. Nesrovnal informoval prezidenta A. Kisku, že Bratislava má za sebou rok stabilizácie na ceste pri napĺňaní vízie moderného, čistého, bezpečného, kultúrneho a spravodlivo financovaného mesta. „V tomto roku sme vypovedali či revidovali nevýhodné zmluvy, zefektívnili chod magistrátu, nastavili projekty, sprofesionalizovali riadenia podnikov a nadviazali spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami,“ prezentoval výpočet opatrení I. Nesrovnal. Mesto v tomto roku zmodernizovalo eletričkovú trať Štefanovičova, opravilo kilometre cestných komunikácií, zakcelerovalo výstavbu nosného systému MHD do Petržalky, nastavilo opatrenia voči vizuálnemu smogu, spustilo projekty revitalizácie bratislavských námestí – okolia predstaničného námestia, Kollárovho námestia, nastavuje pravidlá parkovacej politiky a realizuje mnohé iné opatrenia v prospech Bratislavčanov a rozvoja hlavného mesta.

Budúci rok bude pre hlavné mesto rozvojovým rokom. „Nadviažeme na rozbehnuté projekty a spustíme ďalšie nové rozvojové opatrenia v oblasti mobility, čistoty, bezpečnosti, kultúry,“ uviedol I. Nesrovnal. „Som presvedčený, že aj stretnutie s pánom prezidentom Kiskom a jeho podpora pomôže rozvoju Bratislavy,“ uzavrel I. Nesrovnal.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a prezident SR Andrej Kiska v rámci celodenného programu navštívili nielen priestory Primaciálneho paláca, ale rovnako aj bratislavské školy (Spojenú školu Novohradská či Vysokú školu výtvarných umení), rovnako ako výrobný závod spoločnosti Volkswagen Slovakia, otvorili na Hlavnom námestí festival Slovenské Vianoce v Bratislave a stretli sa tiež spoločne s predstaviteľmi OZ Inklúzia a zamestnancami chránenej dielne Radnička v priestoroch kaviarne Radnička.

Súvisiaci obsah

Komentáre