Práce na revitalizácii Námestia slobody pokračujú, začína sa proces obnovy fontány


„Sme zas o krok ďalej a na Námestí slobody vidieť zmeny, ktoré prináša postupná revitalizácia. Aktuálne dokončujeme záhon zelene a postupne začíname aj s rekonštrukciou fontány Družba, ktorá už je oplotená kvôli zabezpečeniu plynulej práce a bezpečnosti,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Momentálne prebieha na Námestí slobody druhá fáza revitalizácie, v rámci ktorej bolo vysadených 5 000 m2 trávnikov so závlahou, vymenených 3 600 m2 betónových povrchov a vysadených 20 nových stromov a vybudované workoutové ihrisko. V týchto dňoch sa v mieste bývalého schodiska buduje záhon zelene so 6 stromami, ktorý by mal byť ukončený do konca novembra, v závislosti od počasia.

„V priebehu októbra prebehli skenovacie práce fontány Družba kvôli čo najkvalitnejšej príprave projektovej dokumentácie. Po jej dokončení bude nasledovať proces povoľovacích konaní na všetkých príslušných inštitúciách, aby sa rekonštrukcia vôbec mohla začať. Robíme všetko preto, aby sme revitalizáciu námestia dokončili podľa víťazného návrhu a oživili fontánu ako ústredný prvok námestia,“ potvrdil Adrián Rác za HB Reavis.

Paralelne prebiehajú aj práce na rekonštrukcii fontány Družba, ktorá bola oplotená  po celom svojom obvode. Oplotenie je potrebné z hľadiska bezpečnosti a zamedzeniu voľného vstupu do jej priestoru, nakoľko sa vo fontáne a jej okolí budú vykonávať práce spojené s prípravou projektovej dokumentácie, najmä sondáže a prehliadky konštrukčných vrstiev bazénov fontány a technológie fontány. Na oplotení fontány sú nainštalované panely zobrazujúce históriu námestia, ako aj výkresy návrhu rekonštrukcie fontány Družba vypracované v rámci architektonickej štúdie.

Pôjde o finančne, technicky a časovo náročnú opravu, ktorá je naplánovaná v priebehu budúceho roka. Architektonické štúdio 20201 + LABAK v koordinácii s hlavným mestom a občianskym združením Dobré m(i)esto založeným spoločnosťou HB Reavis už pracujú na projektovej dokumentácii, ktorá určí spôsob rekonštrukcie.

S revitalizáciou námestia, ktorá je rozdelená na 3 etapy, začalo hlavné mesto pracovať v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto založeným Nadáciou HB Reavis ešte koncom mája minulého roka.

Prvá etapa v roku 2017 bola zameraná na čistotu, bezpečnosť a úpravu zelene a paralelne sa pripravovali podklady pre vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaže. Druhá etapa sa začala vyhlásením verejnej súťaže na ideový urbanistický návrh Námestia slobody, ktorej víťazný návrh bol rozpracovaný do architektonickej štúdie, podľa ktorého sa revitalizácia námestia realizuje. V rámci druhej etapy mesto vysadilo trávniky, vybudovalo závlahový systém a workoutové ihrisko, vymenilo betónové povrchy, vysadilo stromy. V tomto čase sa dokončuje  záhon zelene, ktorý nahradí dlažobné schody. Poslednou etapou je obnova fontány Družba.

Hlavné mesto doteraz investovalo do revitalizácie Námestia slobody viac ako 500-tisíc eur. Ďalších 500-tisíc eur investovalo OZ Dobré m(i)esto a v rámci fundraisingu sa podarilo získať približne 50 tisíc eur. Hlavné mesto zároveň na obnovu fontány vyčlenilo ďalších 500-tisíc eur do návrhu rozpočtu mesta na budúci rok.

Súvisiaci obsah

Komentáre