Predlžovanie platnosti predplatných cestovných lístkov pokračuje do konca decembra


Bonusovú platnosť k PCL získajú všetci cestujúci, ktorí mali v čase od 16. marca do 14. apríla 2020 zakúpený a aspoň jeden deň platný 90 alebo 365-dňový PCL a nepožiadali o storno.

 

Podľa typu cestovného lístka platného v danom období sa od 26. augusta 2020 k novozakúpeným PCL pridáva bonusová platnosť:

 

Typ PCL: 7 a 30 dňový

Nárok na bonusový PCL: 0 dní

 

Typ PCL: 90 dňový (všetky kategórie)

Nárok na bonusový PCL: 30 dní

 

Typ PCL: 365 dňový (základný, dôchodca)

Nárok na bonusový PCL: 60 dní

 

Typ PCL: 365 dňový (študent, žiak)

Nárok na bonusový PCL: 90 dní

 

Podmienkou je, aby si cestujúci kúpili minimálne 30-dňový PCL. Bonusová platnosť im bude vygenerovaná automaticky. Cestujúci si pridanie bonusovej platnosti budú môcť overiť nasledovnými spôsobmi:

  1. v konte zákazníka 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL

 

  1. v e-shopoch dopravcov 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL alebo v mobilnej aplikácii UBIAN.

 

  1. v označovačoch cestovných lístkov a červených predajných automatoch 1 deň pred koncom platnosti novozakúpeného PCL (cez voľby INFO).

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu nie je a nebude možné overiť si pridanie bonusovej platnosti PCL priamo na predajni. Preto cestujúcim odporúčame využiť jeden z vyššie uvedených spôsobov, prípadne sa obrátiť na Infocentrum IDS BK.

Cestujúci, ktorí majú nárok na bonusovú platnosť, si nový PCL nemusia kupovať ku dňu skončenia platnosti starého. Bonusovú platnosť získajú k novému PCL, ktorý si zakúpia do 31. decembra 2020. V prípade akýchkoľvek otázok môžu cestujúci kontaktovať Infocentrum IDS BK prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.idsbk.sk alebo na telefónnom čísle 0948 102 102.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre