Príhovor Matúša Valla po zložení sľubu primátora


Príhovor Matúša Valla po zložení sľubu primátora:

 

„Kolegyne, kolegovia, Bratislavčania, Bratislavčanky, drahí hostia, priatelia,

 

 • Stojím tu pred vami s pokorou a vedomý si zodpovednosti aj očakávaní, ktoré verejnosť na mňa a na našich poslancov má. A myslím, že toto môžem povedať za každého člena nášho tímu.
 • Stojím tu pred vami ako nový človek v komunálnej politike. Mnohí z vás sú pritom skúsení dlhoroční poslanci. Ja som presvedčený, že to nie je moja nevýhoda, naopak, práve táto kombinácia nových pohľadov a vašich skúseností je to, čo nás môže vzájomne obohatiť a môže posunúť Bratislavu vpred.
 • Chcem s vami spolupracovať na základe zhody na tom, čo pre mesto chceme dosiahnuť a chcem, aby základom našej spolupráce bola dôvera. Vstupujem do úradu bez predsudkov, bez osobných konfliktov a s dobrou vierou, že nám všetkým ide len a len o lepšiu Bratislavu.
 • Patrí sa na úvod aj poďakovať - Ďakujem odchádzajúcemu primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi za 4 roky jeho práce pre Bratislavu a ďakujem Bratislavčanom a Bratislavčankám za mandát viesť ďalšie 4 roky naše mesto. Budem ho viesť s najlepším vedomím a svedomím v prospech Bratislavčanov a ľudí, ktorí tu žijú. Je dôležité, aby všetci v Bratislave cítili, že mesto s nimi počíta a myslí na nich. Je to pre mňa nesmierne dôležité a aj preto sme na dnešné slávnostné zasadnutie pozvali tiež zástupcov komunít.
 • Nebudem teraz hovoriť o programe, programových prioritách ani o jednotlivých riešeniach. Tie sú obsahom nášho programového dokumentu a rozprávame sa o nich aj s vami poslancami, už niekoľko dní. Poviem to, na čom mi nesmierne záleží a o čo opieram naše odhodlanie a presvedčenie, že Bratislavu sa nám podarí posunúť vpred.,
 • K vedeniu mesta pristupovať transparentne, otvorene a s odbornou starostlivosťou. Transparentne chceme vyberať ľudí do mestských podnikov, obsadzovať pozície na magistráte. Otvorene chceme vás aj všetkých Bratislavčanov informovať o všetkých veciach, ktoré Bratislavu čakajú. Chceme zverejňovať všetko, čo našim rozhodnutiam bude predchádzať a z čoho budú tieto rozhodnutia vychádzať. Budeme prinášať a preferovať riešenia, ktoré budú konzultované s odborníkmi a tieto riešenia budú nadradené osobným alebo politickým motívom.
 • Nie je to rozprávka a nie sú to frázy - je to absolútny základ spolupráce v zastupiteľstve, o ktorej som aj v kampani veľa hovoril a ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre naše mesto. Deliace čiary medzi nami nebudú ani politické a ani iné, chcem spájať a spojiť čo najviac z nás pre zlepšenie života v Bratislave. Pre mesto sú totiž dôležité funkčné a fungujúce vzťahy. Bez nich len ťažko presadíme aj menej príjemné veci ale o to dôležitejšie veci.
 • Otvorený, priateľský a komunikujúci s Bratislavčanmi musí byť aj magistrát a podniky, ktoré v jeho mene konajú. Či sa jedná o mestskú hromadnú dopravu, čistenie mesta alebo starostlivosti o zeleň. Pre Bratislavčanov sú práve títo ľudia, zamestnanci, synonymom kontaktu s mestom a aj na základe nich si tvoria k mestu vzťah. A ja sa budem zo všetkých síl snažiť, aby vzťah Bratislavčanov k svojmu mestu bol dobrý, aby mali mesto radi a dobre sa v ňom cítili.
 • Je našim spoločným záujmom dostať rozvoj mesta pod svoju kontrolu. Je našim spoločným záujmom zlepšiť dopravnú situáciu v meste, zaviesť pravidlá pre zásahy do verejného priestoru, zastabilizovať územia pre oddych a rekreáciu Bratislavčanov alebo odstrániť veľké environmentálne záťaže. Sú to všetko veľké výzvy a ja som hrdý a teším sa, že sa do nich môžeme pustiť. Vy páni poslanci a pani poslankyne musíte mať k dispozícii kvalitné podklady, aby ste spolu s nami mohli robiť dobré rozhodnutia a ja sa zaväzujem, že ich budete mať.
 • Čakajú nás ťažké mesiace aj roky. Rozsiahle obmedzenia dopravy v súvislosti s obchvatom D4/R7 a Mlynskými Nivami mnohým spôsobia diskomfort v už beztak zložitej dopravnej situácii. Na to aby sme ich zvládli musíme vedieť, aký bude mať Bratislava z toho benefit a Bratislavčania sa v takýchto situáciách musia zomknúť. A o spoluprácu pri tom vás chcem poprosiť – komunikujme spolu vecne, otvorene a férovo.
 • Funkcia primátora Bratislavy nie je pre mňa prestupná stanica a ani politická trafika. Je to pre mňa príležitosť, ako zmeniť mesto, v ktorom som sa narodil, v ktorom žijem a ktoré mám úprimne rád. Toto som chcel robiť a budem na tom makať najlepšie, ako najlepšie viem. A vás, drahí kolegovia a kolegyne, poslanci a poslankyne prosím o to isté.“

 

Pripájame tiež informáciu o najbližšom tíme, s ktorým Matúš Vallo prichádza na magistrát:

 

 • Tatiana Kratochvílová bude prvou viceprimátorkou. Má dlhoročné skúsenosti v komunálnej politike a jej témy sú a budú hlavne doprava a životné prostredie.
 • Lucia Štasselová bude viceprimátorka zodpovedná za sociálnu oblasť a kultúru. Má dlhoročné skúsenosti v komunálnej politike, vrátane mestského zastupiteľstva, vďaka čomu bude podporovať kvalitné vzťahy medzi magistrátom a zastupiteľstvom. Roky sa venuje sociálnym témam a spolupráci s komunitami.
 • Ctibor Košťál sa stane riaditeľom Magistrátu. Je odborník z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Jeho skúsenosti napomôžu aj na magistráte zabezpečiť maximálnu úroveň transparentnosti pri výberových procesoch na najdôležitejšie pozície, vrátane mestských podnikov a pri verejnom obstarávaní.
 • Jakub Kmeť bude riaditeľom kancelárie primátora. Pracoval na mestskom úrade Trnava, pod vedením primátora Petra Bročku. Má rozsiahle skúsenosti s participatívnymi procesmi a 4 roky viedol projekt Odkaz pre starostu, vďaka ktorému môžu obyvatelia jednoducho dávať mestu podnety o nedostatkoch, ktoré treba riešiť.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre