Primátor Bratislavy informoval petičný výbor o krokoch mesta ohľadom zachovania zákazu hazardu v Bratislave


„Uznesenie Krajského súdu pôsobí účelovo, odôvodnenia sú všeobecné, nedôvodné a nemajú oporu v zákone. Mesto podá na Najvyšší súd kasačnú sťažnosť, kde vyargumentuje všetky body uznesenia a zároveň požiada Najvyšší súd, aby rozhodol najneskôr do pol roka, aby VZN o zákaze hazardu automaticky nestratilo platnosť,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Rozhodnutím Krajského súdu stratilo VZN o zákaze hazardu účinnosť, čo znamená, že mesto bude musieť opäť vydávať licencie na výherné automaty. VZN je však naďalej platné a preto mesto bude žiadať Najvyšší súd o odklad vykonateľnosti rozhodnutia. Lehota na podanie kasačnej sťažnosti, ako riadneho opravného prostriedku je jeden mesiac od doručenia Uznesenia Krajského súdu v Bratislave, teda do 28. júla 2018.

Starostovia – členovia petičného výboru a poslanci vyjadrili súhlas s postupom mesta. Primátor sa s prítomnými dohodol na ďalšom stretnutí pred podaním kasačnej sťažnosti. Zároveň sa zhodli na tom, že mesto využije najprv všetky dostupné právne prostriedky k tomu, aby zákaz hazardu v Bratislave ostal platný a o ďalších krokoch sa rozhodne až po ukončení súdneho konania a vyčerpaní všetkých možností.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre