Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal žiada poslancov o podporu pre parkovaciu politiku a opatrení na zlepšenie verejnej dopravy


„Aj vďaka spolupráci s poslancami sa za 4 roky podarilo zásadne zlepšiť financovanie mesta, revitalizovať verejné priestranstvá, a mnoho iných vecí, za čo im patrí moja vďaka.  Keďže nikdy neodchádzam od začatej roboty, chcem aj priestor posledného zastupiteľstva využiť na veci, ktoré Bratislava a Bratislavčania akútne potrebujú. Všetci vieme, že nás čaká zložitá dopravná situácia v súvislosti s výstavbou D4/R7 aj Mlynských nív. Preto chcem vyzvať aj poslancov, aby vo finálnom hlasovaní podporili parkovaciu politiku. Je nezmyslom naďalej pozývať 30 tisíc áut do Bratislavy a podporovať divoké parkovanie v meste, zahlcovať verejné priestranstvá na úkor cyklistov a peších,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  

 

Parkovaciu politiku schválili poslanci už v roku 2016. K jej zavedeniu do praxe chýba už len posledný krok, ktorým je zmena štatútu hlavného mesta. Parkovacia politika znamená najmä viac prihlásených obyvateľov Bratislavy a tým aj viac peňazí do rozpočtu, viac parkovacích miest pre rezidentov, menej áut v meste, kvalitnejšie verejné priestory, lepšiu MHD a v konečnom dôsledku aj viac zelene a lepšie cesty.

 

Ďalším opatrením mesta v súvislosti s plánovanou výstavbou D4/R7 a Mlynských nív, ktorým chce prispieť k zmierneniu dopadov na plynulosť dopravy je rozšírenie dostupnosti MHD. „V našom návrhu chceme zaviesť bezplatnú prepravu pre všetkých Bratislavčanov, ktorí dovŕšia dôchodkový vek. Tým odstránime doterajšiu diskrimináciu dôchodcov, pretože zadarmo mohli doteraz cestovať len ľudia nad 70 rokov. Ďalším opatrením, ktorým vychádzame v ústrety rodičom s malými deťmi, je zavedenie bezplatnej prepravy pre osobu, ktorá sprevádza dieťa do troch rokov. V súvislosti s avizovanými výraznými obmedzeniami pri začiatku výstavby D4/R7 sme pripravili aj tretie opatrenie, ktorým je zavedenie bezplatnej prepravy pre vodičov s platným vodičským preukazom po dobu jedného mesiaca po začatí dopravných obmedzení,“ dodal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  

Súvisiaci obsah

Komentáre