Primátor Ivo Nesrovnal udelil Cenu primátora 2017


Tento rok sa primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal rozhodol oceniť až piatich laureátov, ktorí sú veľkým prínosom v oblasti medicíny, dopravy, školstva či kultúrneho a umeleckého života v Bratislave. Primátor zároveň udelil aj kolektívnu cenu pre Alianciu Stará Tržnica, ktorá vytvára priestor pre rozvoj kultúrneho života v meste. Novinkou tohto ročníka je udelenie ceny v kategórii Učiteľ roka pre najlepšieho učiteľa či učiteľku v materskej, základnej či základnej umeleckej škole. 

Ocenení laureáti si dnes prevzali sošku rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad, ktorá je miniatúrou sochy na Hlavnom námestí. „Nie každý z nás má v dnešnej uponáhľanej dobe chuť a energiu pomáhať druhým či podieľať sa na rozvoji nášho mesta a nie všetci, ktorí to robia, to robia bez nároku na odmenu. Preto je pre mňa veľkou cťou oceniť vybraných laureátov, ktorí pomáhajú nám aj nášmu mestu formovať jeho identitu,“ povedal primátor počas slávnostného oceňovania. 
  
Cenu primátora Bratislavy na rok 2017 získali:
  
  • Michaela Rumanková v kategórii Učiteľ roka - za mimoriadny prínos a obetavú pedagogickú prácu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti vizuálneho čítania,
  • Rudolf Surový – za celoživotné zásluhy v prospech rozvoja dopravy v Bratislave a výnimočnú odbornú prácu v oblasti dopravného inžinierstva,
  • Ľubomír Feldek – za výnimočné celoživotné dielo básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa a rozvoj umelecko-kultúrneho života Bratislavy,
  • Zdenka Štefániková – za mimoriadny vedecký prínos v oblasti liečby onkologických ochorení a príkladnú prácu lekárky a organizátorky vzdelávacích aktivít pre lekárov i pacientov,
  • Ján Lehotský – za mimoriadne umelecké dielo speváka a skladateľa populárnej hudby a celoživotný prínos do hudobnej kultúry Bratislavy,
  • Aliancia Stará Tržnica - za úspešný projekt oživenia mestského kultúrneho centra Stará tržnica a výnimočnú prácu v prospech rozvoja Bratislavy a jej komunít.

Laureátov na ocenenie vyberá vždy priamo primátor na základe návrhov, ktoré predkladajú neziskové organizácie, občianski aktivisti, vedecké a vzdelávacie inštitúcie, ako aj samotní obyvatelia Bratislavy.  

Cena primátora Bratislavy je najvyššie samosprávne ocenenie, ktoré sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí sa významným, ale nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. Nositeľom Ceny primátora hlavného mesta sa môže stať každý obyvateľ Bratislavy, ktorý vo svojom odbore celoživotným dielom prispel výnimočným spôsobom k dobru a blahu Bratislavy a Bratislavčanov. 

Súvisiaci obsah

Komentáre