Primátor poveril Jána Budaja funkciou námestníka primátora


„Tým pádom sa počet námestníkov skompletizoval na troch a považujem tým situáciu okolo troch námestníkov pre toto volebné obdobie za kompletnú,“ povedal Ftáčnik.


Ján Budaj sa tak pripojí k doterajším námestníčkam Viere Kimerlingovej a Petre Nagyovej Džerengovej, ktoré boli zvolené ešte na začiatku funkčného obdobia v zmysle predhcádzajúcej právnej úpravy. „Diskutoval som s poslancami mestského zastupiteľstva, či požadujú nejakú zmenu vo funkcii doterajších námestníkov. Na základe rozhovoru, ktorý sme viedli, je záver taký, že obidve námestníčky ostávajú vo svojich funkciách,“ dodal Ftáčnik. 


Novelu zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá mala zosúladiť pravidlá platné pre ostatné samosprávy v zákone o obecnom zriadení, schválili poslanci aj s pripomienkou slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča 27. novembra 2012. Prezident žiadal, aby zmeny, ktorými novela zavádza nové pravidlá pre zástupcov primátora hlavného mesta, bolo treba vykonať do 1. januára 2013, nie do 1. januára predchádzajúceho roka, ako sa uvádzalo v parlamentom schválenej novele. 


Primátor tak podľa tejto novely získal právomoc sám vymenovať svojich námestníkov a tiež určiť, v akom poradí ho zastupujú ostatní námestníci. Primátora zastupujú traja námestníci a zákon určuje, že prvý námestník primátora plní úlohy primátora v plnom rozsahu v prípade, ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia. 


(Zdroj: SITA, upr.)

Súvisiaci obsah

Komentáre