Primátor zrušil kladné stanovisko mesta k dočasnej betonárke v Petržalke


Betonárka mala byť dočasnou stavbou, svojmu účelu mala slúžiť maximálne do konca roka 2016 a mala vyrábať betón pre stavby realizované nielen v najväčšej mestskej časti (napr. Celomestské centrum – časť Petržalka), ale aj pre potreby výstavby nosného systému koľajovej dopravy v rámci slovenskej metropoly. Hlavné mesto dnes nemá bližšiu vedomosť o prípravných prácach na realizáciu avizovaných súkromných investičných zámerov v bratislavskej Petržalke a preto aj výstavbu dočasnej betonárky považuje za bezpredmetnú.

Súvisiaci obsah

Komentáre