Príspevkové organizácie Bratislavy v oblasti kultúry oboznámia verejnosť s výsledkami svojej práce


Všetkých šesť príspevkových organizácií v oblasti kultúry oboznámi verejnosť formou rôznych zverejnených videoprezentácií o svojej činnosti, aktivitách a výsledkoch práce v roku 2021. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) sprístupní videozáznam a interaktívnu prezentáciu, Galéria mesta Bratislavy (GMB) zverejní riaditeľkou organizácie komentovanú prezentáciu, ktorú si návštevníci budú môcť pozrieť počas mestských dní i priamo v priestoroch galérie v Mirbachovom paláci. Zoologická záhrada (ZOO) pripravuje taktiež svoj odpočet formou videozáznamu a Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislavy (MÚOP) dá vo videoprezentácii priestor okrem riaditeľa organizácie aj svojim odborným pracovníkom a ich okruhom činnosti, pričom prezentácia bude doplnená fotografiami a krátkymi videami. Mestská knižnica v Bratislave (MKB) si okrem videozáznamu pripravila pre návštevníkov Bratislavských mestských dní i osobné stretnutie s riaditeľom knižnice pod názvom „Káva s riaditeľom“. Záujemcovia sa počas tohto celomestského sviatku môžu stretnúť s riaditeľom knižnice Tomášom Štefekom počas oboch dní v čase od 10:00 – 12:00 h a od 14:00 do 16:00 h na Oddelení hudobnej a umenovednej literatúry na Kapucínskej č. 1. Na tomto stretnutí riaditeľ osobne odpovie na otázky súvisiace s činnosťou organizácie zverejnené v prezentácii či vo výročnej správe. Prezentácia Múzea mesta Bratislavy (MMB) bude zverejnená a dostupná 27. apríla. Všetky tieto prezentácie si verejnosť od ich sprístupnenia bude môcť pozrieť kedykoľvek v roku na webových sídlach organizácií, ich profiloch na sociálnych sieťach – facebook a instagram a taktiež na stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

Verejné odpočty činnosti organizácií hlavného mesta za predošlý rok sa konajú pravidelne ako forma priblíženia sa obyvateľom mesta a informovania o svojich výsledkoch a aktivitách širokej verejnosti dostupnejšou cestou. Po skúsenostiach z pandémie, ktorá ešte celkom neskončila, sa v tomto roku mesto a jeho organizácie rozhodli v čase mestských dní zverejniť odpočty formou videoprezentácií, popri možnosti navštíviť ktorúkoľvek z organizácií.

Súvisiaci obsah

Komentáre