Projekt 2. etapy električkovej trate do Petržalky získal územné rozhodnutie


„Projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky ide podľa schváleného harmonogramu Európskou komisiou a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Aktuálne prebieha proces projektovania dokumentácie pre stavebné povolenie. Po správoplatnení územného rozhodnutia procesne nasleduje podanie žiadosti o stavebné povolenie na stavebný úrad MČ Petržalka. Po získaní stavebného povolenia nasleduje vysúťaženie zhotoviteľa stavby a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Projekt musí byť zrealizovaný najneskôr do roku 2023, dokedy trvá oprávnené obdobie pre financovanie projektov cez OPII,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor vo veľkej miere odbremení súčasnú dopravnú situáciu v jednej z najväčších mestských častí, v Petržalke. Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 km, 7 zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Súbežne s radiálou budú vybudované cyklotrasy, cesty, ako aj chodníky k zastávkam. Predpokladané náklady na projekt sú 114 mil. Eur s DPH. Hlavné mesto zároveň pracuje aj na rozvoji celého územia, ktorým nová električková trať bude viesť.

Súvisiaci obsah

Komentáre