Prvé oficiálne stretnutie novozvolených primátorov Prahy a Bratislavy


Praha patrí medzi priority zahraničnej spolupráce Bratislavy, i keď vzájomné vzťahy nie sú upravené zmluvne. Hlavnou náplňou spolupráce s Prahou je výmena skúseností vo vzťahu k fungovaniu samospráv a riešeniu aktuálnych mestských tém.

Pražský a bratislavský primátor našli v diskusii o svojich plánoch a prioritách mnohé prierezové témy, ako napríklad rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane výstavby nových električkových tratí, či cyklotrás, riešenie krízy dostupnosti bývania, digitalizácia úradu a elektronické služby pre občanov, alebo aj téma čistoty ovzdušia vs. smog. Spoločné témy mali rovnako aj v oblasti plánovania a rozvoja mesta ako napríklad urýchlenie bytovej výstavby, zabránenie vyľudňovaniu historického centra, dostupnosť základnej vybavenosti a zníženie závislosti na automobiloch, participácia verejnosti na posudzovaní projektov, dostupnosť mesta pre peších, revitalizácia významných námestí, či obmedzenie vizuálneho smogu.

„Chcem poďakovať za pozvanie do vášho krásneho mesta. Bratislava je samozrejme prirodzeným partnerským mestom Prahy. Jedna z mojich prvých ciest prelo logicky viedla sem. Praha a Bratislava majú veľa spoločného. Riešime podobné témy, či už je to doprava, bývanie, územný rozvoj mesta, adaptácia na klimatickú zmenu a všetko, čo v zásade riešia aj ďalšie metropoly v Európe. Myslím, si, že bude určite dobré v týchto oblastiach spolupracovať. Preto som aj priviezol so sebou kolegov, ktorí sa venujú doprave, venujú sa územnému rozvoju a verím, že nadviažeme spoluprácu, ktorú mala Praha s Bratislavou aj v minulých rokoch a že takto budeme pokračovať aj do budúcnosti,“ uviedol po prijatí pražský primátor Zdeněk Hříb.

„Som veľmi rád, že v pomerne krátkom čase od nášho zvolenia sme sa s pražským pánom primátorom dokázali stretnúť a musím povedať, že je to aj pri dobrej príležitosti. Dnes tu máme  kolegov z Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy, o ktorom sme tak veľa hovorili a na základe ktorého sme modelovali aj náš Metropolitný inštitút Bratislavy. Chcem sa pražskému primátorovi poďakovať, že priviedol svojich kolegov a mohli sme zorganizovať spoločný celodenný workshop, kde si vymeníme skúsenosti, pretože spoločných tém máme skutočne veľmi veľa,“ uzavrel bratislavský primátor Matúš Vallo.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre