Sfunkčnili sme priestor na rohu Židovskej ulice


V týchto dňoch sa ukončili práce na projekte Hlavného mesta a Starého Mesta na rohu Židovskej ulici pred vstupom do tunela. Vďaka spevneniu múrika a výsadbe zelene sa sfunkčnil veľmi frekventovaný priestor. Roh ulice, kadiaľ prechádzajú v sezóne ľudia smerujúci na hrad a trávia čas návštevníci okolitých kaviarní či študenti blízkej Vysokej školy múzických umení, bude zelenší.

„Verejný priestor definuje to, ako sa k sebe správame. Veľmi mi záleží na tom, aby sme aj menšie miesta verejného priestoru, a to nie len v Starom Meste, ale aj v ďalších našich mestských častiach, postupne rekonštruovali a dávali takto Bratislave tvár, akú má mať mesto Európskej únie v 21. storočí. Verím, že sa nám napriek súčasnej kríze bude ďalej dariť v tomto pokračovať a postupne rekonštruovať verejné priestory,“ uviedol primátor hlavného mesta M. Vallo.

Výstavbou oporného múrika zo strany od chodníka sa zamedzilo zosunu pôdy, a tým devastácie výsadby a znečisťovania spevnených chodníkov. Zeleň tu doteraz trpela tým, že jej plocha nebola prirodzene rešpektovaná a chodci ju „ušliapali“. Tento problém sme v území riešili okrem múrika aj osadením lavičiek, ktoré sú prirodzeným upozornením že „tu sa nechodí, tu sa sedí“.

Významnou zmenou je zmena povrchov peších komunikácií. Asfalt tu nahradila kamenná dlažba, ktorá prirodzene reflektuje na dané historické územie. Rovnako tak nadväzuje na dláždenie cestnej časti Židovskej ulice.

Územie na Židovskej je typické územie, kde sa stretávajú hranice území Starého Mesta a Hlavného mesta, preto na projekte samosprávy spolupracovali. Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) v tejto spolupráci bolo vytvoriť najvhodnejší projektový variant a pomôcť s koordináciou projektu.

„Výsledok je ukážkou vydarenej spolupráce troch samospráv, keďže projekt Pocket Park pripravený mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto uspel v žiadosti o dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a do realizácie sa zapojilo aj Hlavné mesto SR Bratislava,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

K prvým cibuľovým rastlinám, ktoré už zazeleňujú túto plochu, s oteplením v priebehu leta pribudnú trvalky. Finálny prírastok rastlín bude postupne pribúdať v ďalšom vegetačnom období, kedy vyrastú všetky nasadené druhy zelene, a svoj úplný vzhľad získa priestor na Židovskej v budúcej sezóne.

Súvisiaci obsah

Komentáre