Služby OLO počas vianočných a novoročných sviatkov 2021-2022


Na Nový rok 1.1.2022 sa odvoz odpadu nevykonáva. Náhradný odvoz za 1.1. budeme vykonávať v termínoch od 3.1.2022 do 5.1.2022. Podrobný rozpis náhradných odvozov podľa ulíc nájdete na https://www.olo.sk/nahradny-odvoz-odpadu-za-novy-rok-2022/

Zákaznícke centrum, zberný dvor a ZEVO budú v období vianočných a novoročných sviatkov pracovať v upravenom režime, ktorý je uvedený v tabuľke.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2022.

 

                                                                                    Služby OLO a.s.
                                                 počas vianočných a novoročných sviatkov 2021 - 2022

 

Dátum

Deň

Zákaznícke centrum*

Harmonogram odvozu

zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu papier, plasty sklo, K-BRO, olej**

Zberný dvor

ZEVO***

20.12.2021

pondelok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

21.12.2021

utorok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

22.12.2021

streda

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

23.12.2021

štvrtok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

24.12.2021

piatok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

zatvorený

zatvorený

25.12.2021

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

zatvorený

zatvorený

26.12.2021

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorený

zatvorený

27.12.2021

pondelok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

28.12.2021

utorok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

29.12.2021

streda

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

30.12.2021

štvrtok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

31.12.2021

piatok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

8:00  - 12:00

6:00 – 12:00

1.1.2022

sobota

zatvorené

Odvoz 1.1.2022 nebude vykonaný.
Náhradný odvoz bude

od 3.1. do 5.1. podľa tabuľky Náhradný odvoz odpadu za 1.1.2022

zatvorený

zatvorený

2.1.2022

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorený

bez príjmu

3.1.2022

pondelok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

4.1.2022

utorok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

5.1.2022

streda

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

6.1.2022

štvrtok

7:00 - 12:00

podľa harmonogramu

zatvorený

zatvorený

7.1.2022

piatok

7:00 - 16:00

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 14:00

8.1.2022

sobota

zatvorené

podľa harmonogramu

8:00  - 18:00

6:00  - 11:30

9.1.2022

nedeľa

zatvorené

nevykonáva sa

zatvorený

zatvorený

* Zákaznícke centrum je dostupné telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk
** Zber odpadu môže byť ovplyvnený mimoriadnymi udalosťami, napr. snehová kalamita, hromadné havárie z dôvodu zľadovatenej komunikácie a pod.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov je vykonávaný od marca do novembra v zmysle VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. Po celý rok je možné využiť zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, Bratislava.
*** ZEVO - Zariadenie na energetické využitie odpadov (Spaľovňa Bratislava). Od 20.12.2021 do 10.1.2022 ZEVO neprijíma odpad od externých zákazníkov. 

Na Nový rok 1.1.2022 sa odvoz odpadu nevykonáva. Náhradný odvoz za 1.1. budeme vykonávať v termínoch od 3.1.2022 do 5.1.2022. Podrobný rozpis náhradných odvozov podľa ulíc nájdete na https://www.olo.sk/nahradny-odvoz-odpadu-za-novy-rok-2022/

Zákaznícke centrum, zberný dvor a ZEVO budú v období vianočných a novoročných sviatkov pracovať v upravenom režime, ktorý je uvedený v tabuľke.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2022.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre