Spoločný list primátorov hlavných miest V4 kancelárke Merkelovej


Primátori, ktorí zastupujú viac ako 5 miliónov ľudí a približne 20 percent hospodárskeho výstupu Vyšehradskej skupiny v liste upozorňujú, že napriek výrazne citeľným dopadom pandémie koronavírusu a klimatickej krízy na mestské obyvateľstvo sú mestá jedinečne vybavené na zavedenie odvážnych opatrení na zmierňovanie dopadov globálnych kríz. V danej spojitosti primátori zdôraznili význam potrebnej ekologizácie infraštruktúry verejnej dopravy a izolácie starých budov, ktorými môžu mestá výraznou mierou prispieť k zníženiu emisií CO2 na úrovni EÚ. Súčasťou listu kancelárke je tzv. pozičný dokument z mája 2020, v ktorom primátori uvádzajú konkrétne návrhy na vytvorenie právneho základu pre tzv. zelené financovanie miest. Dokument v súčasnosti podporuje 29 miest zastupujúcich takmer 10% obyvateľstva EÚ.

 

List kancelárke Merkelovej nadväzuje na dva spoločné listy primátorov adresovaných inštitúciám EÚ z februára a júna tohto roka a poukazuje na skutočnosť, že v otázke zelenej obnovy a zásadnejších klimatických opatrení sú mestá vo vzťahu k Európskej únii ochotným a pripraveným partnerom za predpokladu ich aktívnejšieho zapojenia do implementácie kľúčových európskych cieľov a lepšieho prístupu k priamemu financovaniu zo zdrojov EŠIF.

 

Primátori Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy úzko spolupracujú na vybraných projektoch a od založenia Paktu slobodných miest v decembri 2019 spájajú sily pri iniciovaní aktivít založených na hodnotách demokracie, slobody, ľudskej dôstojnosti a právneho štátu zakotveného v stanovách Európskej únie. V súčasnosti sú aktivity Paktu slobodných miest venované primárne otázke klimatickej zmeny a zdôrazňovaniu kľúčovej úlohy miest pri jej riešení, plneniu záväzkov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody a myšlienkam zelenej obnovy.

Súvisiaci obsah

Komentáre