Spúšťame registrácie do systému regulovaného parkovania PAAS


Rezidenti prvých 3 zón sa tak už teraz môžu registrovať a zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu platnú od 10.1.2022, s ktorou budú môcť v mieste svojho bydliska parkovať neobmedzene bez ďalšieho poplatku. Návštevníci regulovanej zóny budú naopak po 10.1.2022 platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu. Obyvatelia prvých zón zároveň budú mať výhodu a ich rezidentské karty pre prvé auto zakúpené do 30.4.2022 budú mať platnosť 15 mesiacov za cenu ročnej rezidentskej karty. Rezidenti si zároveň môžu v systéme požiadať aj o bezplatnú návštevnícku kartu, vďaka ktorej získajú voľné hodiny na parkovanie pre ich návštevy.  

Registrovať sa tiež môžu všetci Bratislavčania a Bratislavčanky s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave a za 10 eur/rok si môžu kúpiť takzvanú bonusovú parkovaciu kartu, s ktorou budú môcť po 10.1.2022 parkovať v ktorejkoľvek regulovanej zóne PAAS 2 hodiny denne bez ďalšieho poplatku. Ak teda v lokalite využívajú napríklad  posilňovňu, môžu si túto kartu zakúpiť a namiesto hodinového poplatku za parkovanie využiť zľavu 100% na prvé dve spoplatnené hodiny .

 

Registrovať a zakúpiť si parkovacie karty je možné cez stránku www.paas.sk, ktorá obyvateľov presmeruje na informačný systém ParkDots, kde sa zaregistrujú a zakúpia si parkovaciu kartu, o ktorú majú záujem.  

Pri príprave systému bolo pre nás dôležité to, aby bol užívateľsky čo najpohodlnejší a aby obyvatelia nemuseli zbytočne dokladovať veci, ktoré už raz dodali štátu. Preto má informačný systém pre nákup parkovacích kariet po zadaní základných údajov obyvateľa ostatné údaje získať automaticky zo štátnych databáz (ak sú tieto údaje v databázach správne zapísané). Takýto systém, ktorý využíva údaje z 5 štátnych registrov - Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Register adries, Kataster nehnuteľností a Národnej evidencie vozidiel - spúšťame na Slovensku ako prví. 

Napríklad po zadaní rodného čísla systém automatický overí trvalý pobyt na základe Registra fyzických osôb. Po zadaní EČV na základe Národnej evidencie vozidiel automaticky potvrdí vzťah k vozidlu. Ak sa nepodarí spárovať údaje napríklad s katastrom, bude možné doložiť potrebný doklad (list vlastníctva) online. Nie je tak potrebné chodiť na úrad a osobne nosiť technický preukaz, občiansky preukaz či iné doklady.  

Ukážka registrácie a nákupu karty: https://youtu.be/Tddp3ZY8hUk

 

Príklad:  

Cez tlačidlo „získať kartu“ budete presmerovaný na nákup kariet. Ako prvý krok je potrebné zaregistrovať sa do informačného systému ParkDots. Vyplňte váš e-mail, zvoľte si heslo a na e-mail Vám príde potvrdenie o registrácii.  

Po potvrdení registrácie zadáte vaše údaje (meno, priezvisko, rodné číslo) a systém ich overí v Registri fyzických osôb.  

Po overení si vyberiete parkovaciu kartu, o ktorú máte záujem a pokračujete vo vypĺňaní žiadosti podľa pokynov na obrazovke.  

Napríklad pri rezidentskej karte zadáte EČV vozidla, vzťah k vozidlu, vzťah k nehnuteľnosti, vyberiete si dátum platnosti karty a v prípade potreby (ak vás systém vyzve) doložíte potrebné prílohy. Žiadosť je overovaná v štátnych registroch (napríklad EČV auta, platnosť TK/EK a držiteľ vozidla v online Národnej evidencii vozidiel; byt v online registri Katastri nehnuteľností, firemné auto v Registri právnických osôb) a po schválení ju uhradíte a môžete kartu využívať. Karty nie sú vydávané fyzicky, ani ich nie je potrebné tlačiť, slúžia len ako elektronické oprávnenie. To znamená, že kontrolóri podľa kontroly EČV zistia, či bola na dané vozidlo vydaná parkovacia karta.

 

V prípade, že obyvatelia natrafia na akýkoľvek problém alebo v prípade akýchkoľvek otázok k registrácii a nákupu parkovacích kariet nás môžete kontaktovať na infolinke 0800 222 888 (v čase 7:00-19:00) alebo vám od 1.12.2021 radi pomôžeme aj osobne na klientskych miestach: 

 

Predajňa DPB, Hodžovo námestie v podchode Po-Pia: 7:00 – 19:00      

    

Tržnica, Šancová 112, Nové Mesto Po-Pia: 7:00 – 18:00      

    

Muchovo námestie 12, Petržalka Po –  Pia: 7:00 – 18:00      

 

Cyprichova 1, Rača Po – Pia: 7:00 – 18:00 

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Po: 8:00 – 12:00 ; 13:00 –17:00, St: 8:00 –12:00 ; 13:00 – 17:00, Pia: 8:00 – 12:00, (miestny úrad funguje počas lockdownu momentálne v obmedzenom režime) 

 

Ako sa bude parkovať v prvých 3 regulovaných zónach? 

Regulácia PAAS sa spúšťa 10.1.2022, do tohto termínu je v Krasňanoch neregulované parkovanie a na Tehelnom poli a Dvoroch 4 platia osobitné pravidlá. 

 

Petržalka Dvory 4 

Do doby spustenia regulácie PAAS (do 10.1.2022) platia pravidlá, ktoré stanovuje mestská časť Petržalka. To znamená, že rezidenti Petržalky môžu parkovať na Dvoroch 4 s platnou parkovacou kartou vydanou mestskou časťou. Nerezidenti môžu na vyznačených miestach (na parkoviskách aj na parkovacích miestach a pásoch na komunikáciách) na Dvoroch 4 parkovať po zaregistrovaní sa zadarmo v pondelok až štvrtok v čase 07:00 – 18:00 h a od piatka 07:00 nepretržite do nedele 18:00 h. Mimo týchto časov tam už nemôžu stáť vôbec. Potrebné oprávnenie mestskej časti získajú, ak sa zaregistrujú v systéme mestskej časti na webe www.parkovanievpetrzalke.sk alebo cez mobilnú aplikáciu URBI - Parkovanie v Petržalke (bit.ly/appkaPET). Státie mimo vyznačených parkovacích miest nie je povolené. 

Po spustení mestského systému regulovaného parkovania PAAS 10.1.2022 budú v regulovanej zóne Dvory 4 na vyznačených parkovacích miestach môcť parkovať len obyvatelia s rezidentskou kartou PAAS, ktorú si môžu zakúpiť už teraz. Ostatní obyvatelia mestskej časti aj mesta (s trvalým pobytom) budú môcť využiť v zóne bonusovú kartu na 2 h denne so zľavou 100 % z parkovacieho lístka (nebudete platiť nič, ale lístok si musíte napriek tomu zakúpiť), pre ďalších návštevníkov bude parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou počas pracovných dní v čase 00:00-18:00 h.  

I keď je mestská časť Petržalka zatiaľ navrhnutá ako jedna zóna a rezidentskú parkovaciu kartu PAAS si môžu kúpiť všetci rezidenti Petržalky, táto možnosť sa oplatí len tým, ktorí bývajú, alebo často parkujú v lokalite Dvory 4. Vo zvyšných častiach Petržalky budú môcť obyvatelia parkovať zdarma na „modrých parkoviskách“ na základe rezidentskej karty mestskej časti, bez nej bude možné parkovať podľa aktuálnych pravidiel mestskej časti. 

 

Tehelné pole 

Do doby spustenia regulácie PAAS (10.1.2022) budú môcť v tejto zóne dočasne parkovať v najviac vyťažené časy od 18:00 do 08:00 h len tí, ktorí majú vybavenú rezidentskú kartu mestskej časti z pilotného systému. Návštevníci budú môcť v zóne dočasne bezplatne parkovať v čase od 08:00 do 18:00 h, mimo tohto času tu nebudú môcť zaparkovať. 

Po spustení mestského systému regulovaného parkovania PAAS 10.1.2022 budú v regulovanej zóne Tehelné pole na vyznačených parkovacích miestach môcť parkovať len obyvatelia s rezidentskou kartou PAAS, ktorú si môžu zakúpiť už teraz. Keďže väčšina Nového Mesta je zatiaľ schválená ako jedna zóna, rezidentskú kartu si budú môcť zakúpiť a používať aj ďalší rezidenti z Nového Mesta. Táto možnosť sa však oplatí len tým, ktorí bývajú alebo často parkujú na Tehelnom poli. Ostatní rezidenti mesta budú môcť využiť v zóne bonusovú kartu na 2 h denne so zľavou 100 % z parkovacieho lístka, pre ďalších návštevníkov bude parkovanie celodenne spoplatnené. 

 

Krasňany 

Od 10. 1. 2022 budú rezidenti Krasnian parkovať v zóne na základe svojej rezidentskej parkovacej karty PAAS. Ostatní rezidenti mestskej časti aj mesta budú môcť využiť v zóne bonusovú kartu na 2 h denne so zľavou 100 % z parkovacieho lístka, pre ďalších návštevníkov bude parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou počas pracovných dní v čase 12:00 – 06:00. Tento čas je nastavený tak, aby odradil dochádzajúcich obyvateľov priľahlých miest a obcí odstaviť auto v Krasňanoch na celý deň a prestúpiť na električku. Spoplatnenie poobedného a nočného parkovania znamená, že bude zabezpečený primárny cieľ regulácie parkovania, a tým je zlepšenie parkovania pre rezidentov v okolí ich bydliska. Parkovanie bez poplatku cez víkendy je zavedené s ohľadom na návštevy rezidentov, ktoré budú môcť cez víkendy parkovať zdarma. 

Súvisiaci obsah

Komentáre