Stretnutie primátora s cudzincami žijúcimi v Bratislave


„Ako primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy som nastupoval do funkcie s jasnou víziou – urobiť Bratislavu otvoreným, tolerantným a priateľským mestom voči všetkým bez rozdielu, ktorí v ňom žijú, pracujú a prispievajú k jeho rozvoju. A toto je možné uskutočniť, len ak mesto a  vedenie mesta bude dobre poznať všetkých jej aktérov a ich potreby, a zároveň sa bude snažiť tieto potreby implementovať do tvorby mestských politík,“ povedal primátor Bratislavy M. Vallo.

Cudzinci tvoria 8% populácie Bratislavy. Tretina všetkých cudzincov žijúcich na Slovensku býva práve v našom hlavnom meste. Ich najčastejším pôvodom spomedzi krajín Európskej únie je najmä Česká republika, Nemecko, Taliansko, Francúzsko. V prípade tretích krajín je to hlavne Srbsko, Ukrajina, Rusko a Vietnam.

„Budem sa snažiť, aby Bratislava bola hlavným mestom pre všetkých jej obyvateľov, pre starých Bratislavčanov, Slovákov z rôznych kútov Slovenska, ale aj ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Preto som veľmi rád, že hlavné mesto podniklo prvé kroky k naplneniu tohto cieľa a aktívne komunikuje s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú téme integrácie cudzincov na území Slovenska. Želám si, aby si i všetci obyvatelia nášho mesta uvedomili bohatstvo tejto rozmanitosti a aby sme ho všetci začali využívať. Želám si, aby mesto prijalo všetkých, ktorí chcú v ňom zapustiť korene bez ohľadu na ich pôvod,“ uzatvoril primátor M. Vallo.

Stretnutie primátora s cudzincami žijúcimi v Bratislave bolo zároveň aj potvrdením, že súčasné vedenie hlavného mesta je naklonené novorozbehnutému projektu KapaCITY, čo je projekt na podporu integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. Ide o spoluprácu občianskej spoločnosti a samospráv s cieľom začleniť cudzincov do fungovania miest.

Súvisiaci obsah

Komentáre