Súťaž na nový parkovací systém v Bratislave


Informačný systém parkovania je nevyhnutnou súčasťou spustenia a fungovania celomestskej parkovacej politiky. Umožní zaregistrovať vozidlo do systému prostredníctvom evidenčného čísla vozidla, uhradiť parkovné, kontrolovať tieto úhrady, prerozdeľovať výnosy z parkovania a pod. Ide o komplexné riešenie softvéru a technológií, na ktorého príprave pracuje tím odborníkov z magistrátu, vrátane IT špecialistov, právnikov, dátových analytikov, dopravných odborníkov či špecialistov na verejné obstarávanie niekoľko mesiacov. Vyhlásenie samotného verejného obstarávania na nový parkovací systém plánuje hlavné mesto začiatkom jari.

Keďže  mesto má  záujem o čo najkvalitnejšie riešenie a zároveň chce predísť zdržaniam v procese verejného obstarávania, rozhodlo sa využiť aj tzv. prípravné trhové konzultácie. Hospodárske subjekty, ktoré majú skúsenosti s dodávkou a implementáciou podobných systémov, môžu nezávisle vyhodnotiť a spripomienkovať mestom pripravené podklady do súťaže.  

Tento spôsob prípravy sa podľa zákona o verejnom obstarávaní odporúča práve pri veľkých a technologicky náročných projektoch. Odborníci z externého prostredia sa môžu takýmto spôsobom zoznámiť s predstavou obstarávateľa a navrhnúť vylepšenia plánovaného systému a jeho využitia na základe vlastných skúseností z praxe. Na základe ich spätnej väzby môže byť zadanie pre verejné obstarávanie ešte upravené.   

Subjekty, ktoré by mali záujem o zaslanie podkladov a účasť na týchto konzultáciách, môžu nájsť bližšie informácie na profile verejného obstarávateľa http://bit.ly/parkovaniePTK a prihlásiť sa najneskôr do 17. februára 2020 do 12:00hod.  

Pre čo najväčšiu transparentnosť a otvorenosť procesu bude informácia o prípravných trhových konzultáciách zverejnená na webe mesta, profile verejného obstarávateľa, v národnom i európskom vestníku a iných stránkach, aby sa do konzultácií mohli prihlásiť všetky relevantné subjekty. Zverejnený bude následne aj zápis z prípravných trhových konzultácií tak, aby sa závery z konzultácií dostali ku všetkým potenciálnym záujemcom ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.

 

 

 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre