Ťažba dreva v roku 2019 bola najnižšia v histórii mestských lesov


Hlavnou úlohou Mestských lesov v Bratislave je vytvárať optimálne podmienky na oddych a šport v prírode. Všetky ostatné hospodárske činnosti sa tomu musia podriadiť. Aj preto je ťažba dreva od roku 2014  v našich lesoch výrazne znížená a na viac ako na polovici územia sa dokonca nerúbe vôbec.

Na menšej časti územia Mestských lesov v Bratislave však môže ťažba prebiehať. A preto Mestské lesy cítia povinnosť transparentne informovať o tom koľko a kde ťažili. V číslach to vyzerá nasledovne:

Odhadovaný ročný prírastok dreva:  18.000 m3

Ťažba dreva za rok 2019: 4.988 m3

 

Vývoj ročnej ťažby dreva v Mestských Lesoch v Bratislave

(pozn.: v rokoch 2010 a 2011 prebiehalo spracovanie veternej kalamity väčšieho rozsahu)

„Ako vidno z čísel, väčšina dreva ktoré v našom lese prirastie, v ňom aj zostáva. Takto to je už niekoľko rokov a tento rok sme dosiahli historicky najnižšiu ťažbu. Mestské Lesy v Bratislave teda drevo ťažia, ale v porovnaní s minulosťou vo výrazne nižších objemoch,“ uviedol Matej Dobšovič, riaditeľ mestskej organizácie.

Na stránke mapy.bratislava.sk pribudla sekcia “Mestské lesy”. Okrem grafického vyznačenia Zón Kľudu (bez ťažby dreva) tam nájdete aj hranice mestských lesov a tiež vyznačené úseky, na ktorých v minulom roku ťažba prebiehala a v akom objeme.

Spolupráca s ochranármi

„Ako jediní na Slovensku umožňujeme zúčastňovať sa ochranárom na procese vyznačovania ťažby dreva, pričom k výberu jednotlivých stromov dochádza po spoločnej zhode s našimi lesníkmi. Všetky stromy s vysokou ekologickou či estetickou hodnotou zachovávame a to aj v zóne, kde prebieha lesné hospodárenie. Reflektujeme tak aj ochranársky či rekreačný pohľad na les,“ uviedol Marek Páva, asistent riaditeľa pre manažment projektov.

Vízia budúcnosti: šetrná forma lesného hospodárstva

Objem ťažby dreva v Mestských lesoch v Bratislave by radi udržali na takto nízkej úrovni. V budúcnosti však chcú výrazne znížiť negatívne vnímané dopady hospodárskej činnosti na rekreáciu, hlavne poškodenie lesných ciest, pohyb ťažkých mechanizmov či estetický dopad ťažby dreva na rekreačné prostredie.

“Preto tento rok založíme pracovnú skupinu zloženú z uznávaných lesníkov a ochranárov s cieľom dospieť k optimálnemu modelu starostlivosti o rekreačné lesy. Intenzívna spolupráca a komunikácia sa ukazuje ako jediný fungujúci spôsob zosúladenia potrieb návštevníkov lesa, ochrany prírody a lesného hospodárstva,” uviedol Matej Dobšovič, riaditeľ mestskej organizácie.

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3,000 hektárov lesa vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Viac info:

Facebook: https://www.facebook.com/Mestsk%C3%A9-lesy-v-Bratislave-1557221591176855/

Web: http://www.mlba.sk/

Súvisiaci obsah

Komentáre