Únia miest Slovenska má nové vedenie aj nových členov


Na nastávajúce obdobie bol na ňom do funkcie prezidenta Únie miest Slovenska zvolený Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Za viceprezidentov boli zvolení Matúš Vallo (primátor hl. mesta SR Bratislavy), Ján Nosko (primátor mesta Banská Bystrica), Ján Ferenčák (primátor mesta Kežmarok) a Alexandra Pivková (primátorka mesta Lučenec).

Do funkcie výkonného viceprezidenta bol zvolený Miroslav Kollár (primátor mesta Hlohovec). Za predsedu Kontrolnej komisie ÚMS bol znovuzvolený Tibor Tóth (Vráble).

Snem tiež zobral na vedomie vstup nových členov: Banská Bystrica, Trenčín a Nitra s tým, že v priebehu rokovania sa dostavil aj zástupca mesta Košice, ktoré tiež schválilo vstup do Únie.

Prítomní schválili nové Stanovy ÚMS, Správu o hospodárení ÚMS za rok 2018, Správu kontrolnej komisie ÚMS a rozpočet ÚMS na rok 2019. Na vedomie zobrali Správu o činnosti Únie miest Slovenska za obdobie od minuloročného snemu, ktorú predniesol M. Kollár, viceprezident ÚMS a Správu o hospodárení za obdobie január až máj 2019.

Súvisiaci obsah

Komentáre