Upozornenie pre cestujúcu verejnosť na posilnenie a obmedzenia v premávke MHD počas festivalu Biela noc 2018


Posilnenie premávky MHD

ELEKTRIČKY:

Na električkových linkách č. 8 a 9 bude posilnená doprava, zároveň denné električkové linky 3, 4, a 8 budú posilnené predĺžením prevádzky až do cca 02:30  nasledujúceho dňa v intervale 15 minút.

Linka č. 6 bude mimoriadne premávať v čase od 18:00  do 23:00  v 15 minútovom  intervale.

AUTOBUSY:

Na autobusových linkách č. 50, 70, 91, N29, N37, N53, N55, N61 a N74 budú vypravené kapacitnejšie kĺbové vozidlá a na linku č. 30 budú nasadené 12 metrové vozidlá.

Nočné linky N21, N31, N33, N72, N80, N93 a N95 budú posilnené zhustením intervalu na 15 minút v čase od 23:30  do 1:30  a následne na 30 minút od 01:30 do 03:30 .

TROLEJBUSY:

Na linku č. 207 budú nasadené kapacitnejšie kĺbové trolejbusy a na trolejbusovú linku č. 205 budú nasadené kĺbové autobusy.

Obmedzenie premávky MHD

Obmedzenia budú 29. septembra 2018 počas podujatia Biela Noc od 19:00 do 02:00 nasledovné:

  • uzávierka ľavého odbočenia zo zjazdnej vetvy z Mosta SNP (v smere do centra mesta)
  • úplná uzávierka komunikácie Rázusovo nábrežie a Vajanského nábrežie (od Mosta SNP po Šafárikovo námestie)
  • úplná uzávierka Dostojevského rad (od Šafárikovho námestia po Bezručovu ulicu)

Dotknuté autobusové linky MHD budú premávať nasledovne:

Linky č. 29 a 129 obojsmerne: premávka v skrátenej trase Devínska Nová Ves – Devín – Most SNP.

Neobslúži zastávky „Malá scéna“ a „Nové SND“. Obslúži zastávku „Most SNP“ (výstupište a nástupište ako linka 30).

Linka č. 50 smer OD Slimák: bez obsluhy zastávok Most SNP a Malá scéna (obchádzka cez Petržalku) AUPARK, Krasovského, vzostupná rampa a Jantárová cesta, Bosákova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad, obrat cez Kraskovu, Pribinovu a od zastávky „Malá scéna“ po stálej trase

Neobslúži zastávky „Most SNP“ a „Malá scéna“. Obslúži zastávku „Farského“.

Linka č. 70 smer do mesta: od zastávky „Twin City“ vľavo na ulicu Krupkova - náhradná konečná zastávka „Nové SND“ (výstupište ako linka 78); cez Pribinovu vpravo na Dostojevského rad na zastávku „Malá scéna“ smer Mlynské nivy (odstavenie v zadnej časti zastávkového pruhu).

Neobslúži zastávky „Malá scéna“ a „Most SNP“. Obslúži zastávku „Nové SND (výstupište ako linka 78)“.

smer ŽST P. Biskupice: zo zastávky „Malá scéna“ na Dostojevského rade odchod v čase určenom cestovným poriadkom.

Neobslúži zastávku „Most SNP“.

Linka č. N33 smer Kuklovská: od zastávky „Twin City“ vľavo na Landererovu, Most Apollo, Einsteinovu, Most SNP, a zjazdom ako linka 50 na nábrežie, kde sa od zastávky „Chatam Sófer“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Malá scéna“, „Nám. Ľ. Štúra“ a „Most SNP“. Obslúži zastávku „Panorama City“.

smer Hlavná stanica: od zastávky „Chatam Sófer“ prejazdom cez obratisko Most SNP (vjazd a výjazd ako linka 30) vpravo na Most SNP, Einsteinovu, Most Apollo, Landererovu, Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Twin City“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Most SNP“ (na nábreží), „Nám. Ľ. Štúra“ a „Malá scéna“. Obslúži zastávku „Most SNP“ (nástupište linky 30).

Električkové a trolejbusové linky budú premávať počas celého podujatia bez obmedzení.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre