Úrad pre verejné obstarávanie uložil mestu pokutu za zabezpečenie starostlivosti o zeleň


Ide o druhú pokutu pre Bratislavu kvôli pochybeniam pri verejnom obstarávaní za predchádzajúceho vedenia mesta.  Hlavné mesto v apríli 2018 uzatvorilo zmluvu na zabezpečenie starostlivosti o mestskú zeleň za vyše 1,6-mil. €. Tak ako v prípade zimnej údržby, aj tu bolo použité priame rokovacie konanie. Mesto odôvodňovalo použitie tohto postupu časovou tiesňou, keďže riadne verejné obstarávanie nebolo v tom čase ukončené a bolo potrebné zabezpečiť starostlivosť o zeleň.

ÚVO identifikoval v tomto obstarávaní porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko mesto dostatočne nepreukázalo, že skutočnosti, ktorými odôvodňovalo použitie priameho rokovacieho konania, možno považovať za mimoriadnu udalosť spĺňajúcu podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní.

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyčíslil ÚVO pokutu pre hlavné mesto vo výške 5% zo zmluvnej ceny, t. j. vo výške 83 575,74 €. Vzhľadom na zistené pochybenia mesto súhlasilo s uložením pokuty zníženej o 50%, teda vo výške 41 787,87 €.

Poskytovateľa komplexnej starostlivosti o zeleň má hlavné mesto momentálne zabezpečeného cez rámcovú dohodu, ktorá bola uzatvorená ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky v zmysle ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní.

Súvisiaci obsah

Komentáre