Už od zajtra ďalší výber členov manažmentu mestských podnikov


zajtra (4.9.2019) sa od 8:00 hod. uskutoční neverejná a následne od 9:30 hod. verejná časť výberového konania na člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Výberové konanie sa uskutoční v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

 

Do výberového konania na túto pozíciu nám bolo v termíne doručených 22 prihlášok, z toho 20 bolo kompletných. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie, je:

 1. DOBIÁŠ Alexander
 2. MATOUŠEK Pavel
 3. RUDY Pavel
 4. ŠANDRIK Marek

 

Životopisy uchádzačov boli v predstihu zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cfo-olo

 

Rovnako zajtra (4.9.2019) sa od 14:00 hod. uskutoční neverejná a následne od 15:30 hod. verejná časť výberového konania na člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Výberové konanie bude rovnako v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

 

Do výberového konania na túto pozíciu nám bolo v termíne doručených 32 prihlášok, z toho 30 bolo kompletných. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie, je:

 1. PRIMUS Viktor
 2. ŠINKA Emerich
 3. TRUČKA Ladislav
 4. VOLEKOVÁ Denisa

 

Životopisy týchto uchádzačov boli zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cfo-bvs.

 

Vo štvrtok (5.9.2019) bude výberové konanie na člena predstavenstva– zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) – Dopravného podniku Bratislava, a.s. Od 8:00 hod. začne neverejnou časťou a následne od 10:00 hod. je plánovaná verejná časť. Výberové konanie sa rovnako uskutoční v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

 

Do výberového konania na túto pozíciu nám bolo v termíne doručených 26 prihlášok, z toho 25 bolo kompletných. Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie, je:

 1. BOŠŇÁK IVAN
 2. KOLEMBUS Marián
 3. KOPPER Michal
 4. UHRÍN Miroslav
 5. ZEMES Silvester

 

Životopisy týchto uchádzačov boli zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cfo-dpb.

 

Ďalšie plánované termíny výberových konaní s počtom doručených a kompletných prihlášok prikladáme:

 

Organizácia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Pozícia: člen predstavenstva CTO

Počet prihlášok v termíne: 14

Počet kompletných prihlášok: 14

Dátum výberového konania: 13.9.2019

 

Organizácia: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Pozícia: člen predstavenstva CTO

Počet prihlášok v termíne: 14

Počet kompletných prihlášok: 14

Dátum výberového konania: 27.9.2019

 

Organizácia: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Pozícia: člen predstavenstva CSO

Počet prihlášok v termíne: 17

Počet kompletných prihlášok: 14

Dátum výberového konania: 11.10.2019

 

Organizácia: Dopravný podnik Bratislava a.s.

Pozícia: člen predstavenstva CTO

Počet prihlášok v termíne: 11

Počet kompletných prihlášok: 5

Dátum výberového konania: 30.9.2019

 

Organizácia: Dopravný podnik Bratislava a.s.

Pozícia: člen predstavenstva CIO

Počet prihlášok v termíne: 7

Počet kompletných prihlášok: 7

Dátum výberového konania: 15.10.2019

 

Organizácia: Metropolitný inštitút Bratislavy

Pozícia: riaditeľ

Počet prihlášok v termíne: 11

Počet kompletných prihlášok: 11

Dátum výberového konania: 25.9.2019

 

Organizácia: Marianum

Pozícia: riaditeľ

Počet prihlášok v termíne: 10

Počet kompletných prihlášok: 8

Dátum výberového konania: bude určené

 

Aj pri týchto ďalších plánovaných výberových konaniach zverejníme v dostatočnom predstihu životopisy uchádzačov postupujúcich ďalej do výberového konania. Ktokoľvek nám tak bude môcť poskytnúť informácie o prípadnom konflikte záujmov uchádzača, spochybňujúce integritu uchádzača resp. iné informácie relevantné pre ochranu verejného záujmu vo vzťahu k uchádzačovi.

 

Pripomíname, že v záujme transparentnosti a otvorenosti celého procesu je zverejnený aj zoznam výberových komisií pre jednotlivé výberové konania na https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0EDO0O%231&RecordId=2516. Podobne je verejnosti dostupný aj Rokovací poriadok a Etický kódex výberovej komisie. Uvedené dokumenty sú dostupné na https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre