V Bratislave pribudnú ďalšie zelené verejné zóny


Výsledky výzvy v Grantovom programe KOMUNITY v oblasti Funkčnejšie verejné priestory, ktorú vyhlásila Nadácia mesta Bratislavy v partnerstve s Metropolitným inštitútom Bratislavy, už sú zverejnené. Mesto Bratislava poskytne 100 tisíc eur na projekty osemnástim mimovládnym neziskovým organizáciám a devätnástim neformálnym iniciatívam. Podpora je určená pre nové projekty aj tie, ktoré vychádzajú z už existujúcich komunitných aktivít, profesionálne zlepšujú bratislavské verejné priestory, sú dostupné širšej verejnosti a reagujú na klimatickú krízu.

 

Vďaka podporeným projektom grantisti a grantistky môžu zrevitalizovať doterajšiu zeleň s ohľadom na biodiverzitu, vysadiť rastliny a kríky, ktoré stlmia hluk a prach. Absorpciu dažďovej vody a vody z búrkových zrážok dokáže zvýšiť práve hustejšia sieť zelených priestranstiev s priepustnejšími povrchmi a nádržami na odber dažďovej vody. Podporiť recykláciu a zlepšiť využívanie druhotných surovín pomôže umiestnenie košov na triedenie odpadu.

Doplnený mobiliár, hracie prvky, knižné búdky a hmyzí hotel zatraktívnia bežné prostredie dvorov pre rôzne spoločenské a vekové skupiny. Zapojené deti rovnako získajú praktické skúsenosti z environmentálnej výchovy.

 

 ,,Nadácia mesta Bratislavy stavia na dvoch silných pilieroch - podpore kultúry a komunitného života mesta. Cez podporu revitalizácie verejných priestorov poukazujeme na jeden z hlavných cieľov v oblasti rozvoja komunít, ktorým sú žité, sociálnymi interakciami napĺňané verejné priestory mesta. Práve oni sú základom pre utváranie občianskeho života, susedského dialógu a budovanie vzťahu k nášmu mestu cez konkrétne miesta, naplnené významami,” uvádza Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie.

 

Do výzvy sa prihlásilo 52 projektov od neformálnych iniciatív a 48 z mimovládnych organizácií. V hodnotiacej komisii boli odborník a odborníčky, ktorí sa témam verejných priestorov dlhodobo venujú - Ladislav Bíro (manažér kvality ovzdušia v BBSK), Lucia Adameková (architektka zo sekcie súťaží MIB) a Lívia Gažová (architektka a popularizátorka architektúry z občianskeho sektora).

 

,,Veľmi nás prekvapil počet prihlásených projektov. Do výzvy sa zapojili nielen etablované organizácie a združenia, ale aj malé susedské komunity, obyvatelia mesta, ktorí si chcú spríjemniť svoje okolie. Bolo úžasné vidieť, aké komunitné aktivity susedia v Bratislave už robia a ako sa dokážu spojiť pre dobrú vec. Bohužiaľ, sme nemohli vyhovieť všetkým žiadateľom, ale to neznamená, že by v úsilí mali poľavovať. Prekvapilo ma tiež, koľko susedských iniciatív zvolilo pre úpravu svojho okolia koncepčný prístup a ako podklady k žiadosti posielali aj návrhy napríklad od krajinných architektov, ktoré postupne realizujú,“ zhodnotila predsedníčka komisie Lívia Gažová.

 

Žiadatelia a žiadateľky využívali aj novinku počas trvania grantovej výzvy - Metropolitný inštitút Bratislavy poskytol 50 konzultácií pri vybavovaní súhlasu od majiteľov pozemkov, ktoré vlastní Hlavné mesto Bratislava a pomoc pri vybavovaní súhlasu pri pozemkoch v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve mestských častí. Takisto sa potenciálni grantisti a grantistky mohli inšpirovať z manuálov verejných priestorov.

 

,,Počet žiadateľov vo výzve hovorí o tom, že téma kvalitného verejného priestoru je pre Bratislavčanov dôležitá a mnohí sa chcú na zlepšovaní svojho okolia spolupodieľať. Radi sme prispeli našimi odbornými vedomosťami pri konzultáciách, kedy každý týždeň naši kolegovia a kolegyne konzultovali jednotlivé projekty. Dávali konzultácie k technickým parametrom, aké má mať komunitná záhrada, odkiaľ do nej vziať vodu či ako vhodne vybrať priestor pre dažďovú záhradu alebo mobiliár a hracie prvky do vnútrobloku. A tiež radili, čo je vhodný projekt do konkrétneho prostredia a ako projektovo postupovať od jednoduchších zásahov k zložitejším,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

 

Jedným z cieľov výzvy bolo rovnomerne podporiť sumou 20 tisíc eur projekty na území celej Bratislavy podľa jednotlivých okresov, čo sa aj podarilo. V okrese Bratislava I ich bude 10, v okrese Bratislava II 8, v Bratislava III. 6, v okrese Bratislava IV 7 a v okrese Bratislava V 6. Minimálna suma podpory nebola vo výzve určená, čo umožnilo zapojiť sa širokej verejnosti aj so skromnejšími projektami.

 

Na podporených projektoch budú úspešní žiadatelia a žiadateľky pracovať najneskôr do konca novembra. Výsledky rozhodovania sú zverejnené na webe vyhlasovateľa výzvy Nadácia mesta Bratislavy.

 

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí. 

 

Podrobné informácie o všetkých aktivitách Nadácie v roku 2021 a sú dostupné na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy a facebooku https://www.facebook.com/nadaciamestabratislavy

Súvisiaci obsah

Komentáre