V Bratislave pribudol nový verejný priestor - parčík Svoradova


Ako sa vyjadril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal: „Dúfam, že parčík Svoradova si získa svojich nadšencov a Bratislavčania sa budú na tomto novom oddychovom mieste cítiť príjemne a radi sem kedykoľvek zavítajú. Je mojou ambíciou skvalitňovať služby, ktoré mesto ponúka svojim obyvateľom. Tým myslím ako vytváranie nových priestorov na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť, tak aj obnovu zelene a revitalizáciu verejných priestranstiev v meste. Bratislava trpí nedostatkom kvalitných verejných priestorov. Meníme Bratislavu k lepšiemu, chceme do mesta prinášať viac zelene, ktorá prispieva ku kvalitnejšiemu životu.“

Dominantou parčíka sú vodopriepustné povrchy na celom území parku na podporu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Novootvorený verejný priestor pre krátkodobú rekreáciu, kde sa okrem iného nachádzajú aj dva tajomné historické objekty vodných nádrží z obdobia 2. svetovej vojny, láka k návšteve nielen svojím prírodným, ale aj komunitným charakterom. V susedstve tohto priestoru sa nachádzajú základná škola, škôlka, Filmová a televízna fakulta VŠMU, internát, ale aj sociálne zariadenie pre seniorov Ohel David, ktorí sa v značnej miere ešte pred spustením prác na parčíku pričinili o premenu nevyužitého územia na to, čo je dnes. Samotnému projektu totiž predchádzala anketa a stretnutia s verejnosťou o možnom funkčnom využití tohto zanedbaného územia.

V areáli parčíka sa okrem zaujímavého mobiliára nachádza pódium, „študovňa“ a čitáreň v prírode, ktoré spolu s tajomnými už skôr spomínanými kruhovými nádržami pokrytými zelenou strechou, patria medzi jeho dominanty. Osvetlenie je na senzor a k dispozícii je tiež bezplatné wifi pripojenie. Navyše si tu okrem dospelých prídu na svoje aj deti. Tento oddychový priestor je predurčený na konanie kultúrnych podujatí a kreatívne aktivity typu kino, hudba, divadlo, výstavy a podobne.

Stavebné práce začali vo februári 2017 a boli ukončené v apríli 2017. V prvom rade sa odstránili náletové a invazívne dreviny, následne sa upravil terén, opravila časť historického múru od Podjavorinskej ulice pod dohľadom KPÚ, osadili sa lavičky, odstránila sa prevažná časť grafitov,  vybudovalo sa pódium a nový vstup do parku zo Svoradovej ulice, bola zavedená elektrika a vysadená nová zeleň.

Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, ktorá bola súčasne aj odborným garantom projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, sa na margo parčíka Svoradova vyjadrila: „Kvalita zelene je jedným z hlavných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú klímu mesta. Cieľom takmer trojročného projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy bola nielen adaptácia na zmenu klímy, ale celková revitalizácia zelene v meste. Vážim si úsilie všetkých kolegov a ľudí, ktorí na parčíku Svoradova spoluparticipovali, osobitná vďaka patrí Úradu vlády SR ako gestorovi projektov za nórske fondy, ako aj odborným oddeleniam na magistráte, že sme mohli naše spoločné dielo dať do užívania Bratislavčanom a vytvoriť tu kvalitný oddychový verejný priestor.“

Parčík Svoradova je jedným z desiatich zrealizovaných čiastkových projektov v rámci projektu Bratislava sa pripravujem na zmenu klímy – Bratislava, zelenaj sa, ktorý je finančne odmenený z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej sume 3 337 640 eur a zaoberal sa riešením negatívnych dopadov na zmenu klímy v mestách. Okrem tohto parčíka sa vytvorili nové plochy zelene v rámci projektov Gaštanica na Kolibe a Športparku JAMA v Novom Meste Taktiež sa realizovali projekty týkajúce sa tvorby nových plôch zelene do verejných priestorov, ako napr. pri frekventovaných dopravných komunikáciách (výsadba stromoradia na Dolnozemskej ulici v Petržalke a na Rožňavskej ceste) a na bratislavských námestiach (na Hlavnom a Františkánskom námestí). Uskutočnila sa obnova zelene na Námestí hraničiarov v Petržalke, obnova aleje na Námestí slobody, pribudla zelená strecha na Domove seniorov ARCHA na Kramároch a uskutočnila sa rekonštrukcia dvoch rybníkov na Železnej studienke.

Do novovytvoreného a čerstvo otvoreného parčíka je možné zavítať počas Víkendu otvorených parkov a záhrad (10. – 11. 6.2017), ktorý sa teší mimoriadnej obľube u Bratislavčanov.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre