V Primaciálnom paláci sa zišli odborníci na kultúrne dedičstvo


Účastníkmi konferencie boli odborní zástupcovia (IT špecialisti, archeológovia, a i.) z rôznych kútov sveta, okrem iných napríklad z Japonska, Brazílie, Kanady či Singapuru, ktorých v Primaciálnom paláci privítal riaditeľ MÚOP Ivo Štassel a koordinátorka podujatia archeologička Margaréta Musilová. Pracovný program bol zameraný na priblíženie využívania moderných technológií pri výskume kultúrneho dedičstva na Slovensku. Účastníkom bola prezentovaná digitalizácia kultúrneho dedičstva na Slovensku, digitalizácia knižného fondu, digitálna galéria SNG, 3D archeológia, či 3D vizualizácia rímskej architektúry na území Bratislavy s ukážkami konkrétnych projektov a pamiatok v Bratislave, ktoré sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva.

Hlavná konferencia prebiehala v dňoch 12. – 14. novembra 2018 vo Viedni. Organizátorom bol Stadt Archäologie Wien v spolupráci s Cultural Heritage and New Technologies (CHNT). Cieľom konferencie bolo prepojiť dve zdanlivo odlišné skupiny odborníkov: expertov v oblasti informačných technológií a vedcov, ktorí sú aktívni v ochrane kultúrneho dedičstva. Kým prvá skupina sa venuje vývoju moderných technológií, druhá tieto technológie aplikuje pri svojej práci v záujme dokumentácie, správy a ochrany kultúrneho dedičstva, ako aj zvyšovania povedomia o kultúrnom dedičstve v radoch širšej verejnosti. Zástupcovia oboch skupín si tak mohli na jednom mieste vymeniť svoje skúsenosti a diskutovať inovatívne metodiky týkajúce sa digitálnych vizuálnych médií a ich využitia v kontexte kultúrneho dedičstva.

Súvisiaci obsah

Komentáre