Vianoce a správne nakladanie s odpadom


(Štatistika zberu vianočných stromčekov v tonách: rok 2016 -  99 ton, rok 2017 - 112 ton, rok 2018 - 128 ton, rok 2019 - 124,92 ton)

Množstvo vyprodukovaného odpadu sa počas vianočných sviatkov z roka na rok zvyšuje.  Narastajú aj reklamácie na neodvezený odpad. Problém je, že ľudia odpad nesprávne ukladajú do zberných nádob určených na recykláciu alebo ho vložia nesprávnym spôsobom, či ho do zbernej nádoby ani nevložia, ale len pohodia na stanovište zberných nádob, či zberné hniezdo. Nestláčanie obalov je celoslovenským neduhom, ktorý prispieva k zhoršovaniu úrovne triedenia odpadov a následne sa dosahujú aj horšie výsledky pri recyklácii. Práve v období Vianoc je jeho výsledkom extrémne rýchle zapĺňanie, ba až prepĺňanie kontajnerov na triedený zber. Problém sa týka predovšetkým kontajnerov na papier a plasty. Jedným z dôsledkov nestláčania obalov je znehodnocovanie obsahu zberných nádob a často aj vyhadzovanie recyklovateľných druhov odpadov do nádob na zmesový komunálny odpad. Často krát nastáva situácia preplnenia všetkých zberných nádob, klesajúci trend recyklácie v tomto období a neporiadok okolo stojiska, či zberného hniezda.

V prípade ak sa odpad nenachádza v zberných nádobách a zamestnanci našej spoločnosti sa k zberným nádobám nevedia dostať, stojisko odfotia a fotografia je poslaná do databázy zákazníckeho centra, ktoré informuje občanov o dôvodoch nesplnenia si našich povinností.

Ako predísť týmto situáciám? Predovšetkým správne ukladať odpad a nezabudnúť na stláčanie triedeného odpadu.

Z otázok občanov vyberáme pár rád:

  • papierové kartónové škatule je potrebné zložiť, prípadne odstrániť lepiacu pásku,
  • baliaci papier je lepšie zložiť a predovšetkým ho očistiť od lepiacej pásky, stužiek, či iných ozdôb a rozlíšiť, či baliaci papier je naozaj papier a nie obal z plastu,
  • obaly od potravín, plastové, patria do žltého kontajnera, pretože proces recyklácie nemá problém s vyjedenými zvyškami potravy a mastnotou (samozrejme nemali by sme vyhadzovať nespotrebované potraviny, či obaly plné potravín),
  • zvyšky jedla patria do zmesového komunálneho odpadu, mimo tých zložiek ktoré sa zbierajú s bioodpadom (počas Vianoc sa však BIO odpad nezbiera),
  • ak je preplnený zvon, či zberná nádoba na sklo, neukladajte ho vedľa nádoby, ale počkajte, keď bude prázdna,
  • pokazené sviečky na stromček, patria do elektroodpadu, miestom spätného zberu pre tento druh odpadu sú predajne, kde boli kúpené, elektropredajne ako také, či zberný dvor.

Súvisiaci obsah

Komentáre