Vybudovanie bezbariérovej lávky pre peších


Mestská príspevková organizácia – Generálny investor Bratislavy - realizovala túto stavbu na základe požiadavky bratislavského magistrátu, pričom jej výsledkom je zlepšenie, skvalitnenie dopravnej situácie v tomto úseku tak pre chodcov, ako aj pre vodičov. Realizátor pamätal na to, aby bola zabezpečená prehľadnosť v danom úseku pre účastníkov cestnej premávky, ale aby najmä chodci mohli bezpečne prechádzať.

Ako uviedol Generálny investor Bratislavy, z technického hľadiska išlo o výstavbu lávky s protišmykovou úpravou, ktorá je opatrená bezpečnostným zábradlím. Pre odvedenie dažďovej vody z komunikácie je medzi vozovkou a chodníkom osadená žľabovka. Na konci lávky, v mieste priechodu pre chodcov, je zriadená bezbariérová úprava pre nevidiacich a slabozrakých.

Pri stavebných úpravách sa vybudoval aj nový chodník na Jantárovej ulici, ktorý je napojený na spevnené plochy z betónovej dlažby. Zrekonštruované boli taktiež terénne schody pred priechodom pre peších cez Palmovú ulicu. Tie zostali v zásade v jestvujúcej polohe s malým posunom smerom k autobusovým zastávkam MHD. Po oboch stranách schodov bolo osadené oceľové zábradlie.

Celková rekonštrukcia, vybudovanie bezbariérovej lávky pre peších trvala 2 mesiace. Náklady na projektové práce predstavovali sumu vyše 5 913 eur a samotná realizácia viac ako 35-tisíc eur. V rámci investičných projektov plánuje bratislavská samospráva do konca roka dokončiť parkovisko na Žehrianskej ulici spolu s mestskou časťou Petržalka, pričom mesto realizuje stavebné práce, ale aj vybudovať regulovaný priechod na Balkánskej ulici v Rusovciach či začať s prvou etapou revitalizácie Horského parku.

Súvisiaci obsah

Komentáre