Vyhlásili sme tretie kolo výberových konaní


V treťom kole výberových konaní hľadáme:

  • pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. člena predstavenstva – zodpovedného za obchodný úsek (CSO). Úspešný uchádzač bude mať pod palcom riadenie, kontrolu a zodpovednosť za obchodnú činnosť a služby poskytované klientom spoločnosti. Zároveň bude zodpovedať aj za procesy v oblastiach životného prostredia a jeho ochrany, kvality vôd a štandardov kvality;

Všetky podrobné informácie o uvedenom výberovom konaní nájdete TU.

 

  • pre Dopravný podnik Bratislava, a. s. člena predstavenstva – zodpovedného za infraštruktúrny úsek (CIO). Úspešný uchádzač bude napríklad zodpovedať aj za technický stav dopravnej infraštruktúry, koordináciu údržby a opráv koľajových tratí, koľajových zariadení, trakčného vedenia, trakčných zariadení a zastávok;

Všetky podrobné informácie o uvedenom výberovom konaní nájdete TU.

 

  • riaditeľa príspevkovej organizácie mesta MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Od úspešného uchádzača očakávame, že zmodernizuje poskytované služby a vykonávané činnosti, zabezpečí ich vysokú kvalitu a celkovo dá organizácii rozvojový impulz.

Všetky podrobné informácie o uvedenom výberovom konaní nájdete TU.

 

Zároveň sme v záujme získať čo najviac kvalitných uchádzačov predĺžili termín na prihlasovanie do výberového konania na riaditeľa/ku Metropolitného inštitútu Bratislavy do 16.08.2019 (vrátane 16.08.2019. Informácie sú dostupné TU.

 

Proces výberu členov predstavenstiev aj riaditeľov mestských organizácií bude rovnaký ako v prípade predsedov predstavenstiev. Opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať.

 

Naším záujmom je zmeniť fungovanie mestských podnikov tak, aby plnili verejný záujem, efektívne hospodárili a najmä, aby v ich orgánoch pôsobili odborníci.

Súvisiaci obsah

Komentáre