Vyhorený stánok na Hlavnom námestí nebol súčasťou bratislavských vianočných trhov


Vyhorený stánok stál na súkromnom pozemku a teda mesto na jeho fungovanie nemalo dosah. Stánok sčasti zasahoval aj do pozemku mesta, na čo bol majiteľ 22.11.2018 pracovníkmi mesta upozornený a vyzvali ho na posunutie respektíve odstránenie stánku z pozemku mesta.

Minulý rok hlavné mesto kvôli zasahovaniu stánku do pozemku mesta udelilo tomu istému majiteľovi pokutu 1 000 eur.

Hlavné mesto aktuálne zisťuje rozsah škôd. Ak zistíme, že na majetku hlavného mesta vznikli škody, hlavné mesto si ich bude vymáhať v rámci príslušnej legislatívy.  

Súvisiaci obsah

Komentáre