Vyjadrenie hlavného mesta k požiaru na Hlavnom námestí


Na požiar upozornili príslušníci mestskej polície, ktorí vyrozumeli príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Mestskí policajti do ich príchodu zabezpečili miesto požiaru a ľudí, ktorí sa v blízkosti nachádzali, presúvali do bezpečia.

Stánky, ktoré majú riadnu nájomnú zmluvu s hlavným mestom, majú v zmluve povinnosť dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy.

Vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí budú dnes na základe požiadavky Hasičského a záchranného zboru z bezpečnostných dôvodov uzatvorené. Zajtra by už mali byť opäť otvorené. Hlavné mesto bude o tom informovať. 

Súvisiaci obsah

Komentáre