Výjazdové rokovanie Vlády SR v Bratislave


„Úspech dnešného rokovania nechcem zo svojho pohľadu a ani z pohľadu mesta hodnotiť podľa mojich očakávaní. Tie sú vždy maximalistické. Faktom ale je, že Mesto Bratislava bude môcť v budúcom roku použiť na niektoré projekty 10-mil. €, ktoré by inak použiť nemohla, a to je pre naše mesto dobrá správa. Ďalších 10-mil. € nebude musieť počas najbližších 4 rokov štátu splácať, z čoho budeme môcť realizovať ďalšie projekty v nasledujúcich rokoch. Teší ma, že súčasťou transferu je aj suma viac ako 5-mil. €, ktorú získajú na svoje projekty viaceré mestské časti a tiež organizácie, ktoré poskytujú sociálnu pomoc znevýhodneným skupinám. Jej súčasťou je aj príspevok štátu na pokračovanie rekonštrukcie Dómu Svätého Martina a fontány na Námestí Slobody. Tiež treba povedať, že naše očakávania nesúviseli len s financiami, mňa teší aj to, že sme sa pohli v otázke bratislavského lesoparku a že sa otvorila cesta, ako Bratislava môže obmedziť ťažbu dreva v okolitých lesoch vo vlastníctve štátu, že sa ministri zaviazali k spolupráci na výstavbe nájomných bytov, ale aj investičných dopravných projektov na území Bratislavy, tiež považujem pre Bratislavu za veľmi dôležité. Zvlášť oceňujem prísľub pomoci vlády pri obstaraní kultúrnej a koncertnej sály, ktorá po zániku PKO v Bratislave tak veľmi chýba,“ uviedol k výsledkom rokovania primátor hlavného mesta Bratislavy, M. Vallo.

Uvoľnené financie zo štátneho rozpočtu plánuje hlavné mesto využiť na viacero projektov, hlavne na realizáciu projektu výsadby 10.000 stromov, na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa, na nákup nových autobusov MHD, na drobné opravy a rekonštrukcie električkových tratí (Americké námestie, Rača) a ciest, ale aj na posilnenie bezpečnosti v Bratislave, hlavne navýšením počtu mestských policajtov. Primátor tiež požiadal vládu a ministerku vnútra, aby spoločne s mestskou políciou vyvinula väčšiu aktivitu na vyriešenie problému Pentagonu a hlavne, aby polícia so svojimi zložkami účinnejšie zasiahla proti dílerom drog v tejto lokalite. Z podporených projektov pre mestské časti možno spomenúť napr. nákup vybavenia nového zariadenia opatrovateľských služieb v bratislavskom Starom Meste, obstaranie vyhotovenia architektonického návrhu a projektu novej plavárne a rekonštrukcie hokejového štadióna v Ružinove, vytvorenie „Zeleného srdca Biskupíc“ – revitalizácie zeleného pásu na uliciach Komárovská, Biskupická, Padlých hrdinov v Podunajských Biskupiciach, zriadenie novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie vo Vrakuni. Dotácie smerovali aj do rekonštrukcií budov či revitalizácií areálov materských a základných škôl v bratislavských mestských častiach. 

„Suma, ktorú sa rozhodla vláda prideliť mestu, rozhodne nie je suma, ktorá by vyriešila dlhotrvajúce podfinancovanie hlavného mesta. Dokonca to nie je ani suma, ktorá by vyriešila výpadok z príjmov hlavného mesta a mestských častí, ktoré vznikli v dôsledku viacerých prijatých zákonov v minulosti. Lebo napríklad iba výpadok príjmov mesta a mestských častí z nižšej dane z príjmu fyzických osôb predstavuje 12-mil. € ročne, z toho 4-mil. € bude chýbať v rozpočtoch mestských častí. Ale toho si je vedomá aj sama vláda, a preto sme sa rozprávali o potrebe zmeniť v budúcnosti financovanie Bratislavy a zohľadniť funkcie hlavného mesta tak, aby boli integrálnou súčasťou každoročného príspevku štátu. Otázkou zostáva výška takéhoto príspevku a ja oceňujem, že aj premiér a ministri si myslia, že by mala byť v budúcnosti vyššia ako dnešná mimoriadna dotácia vo výške 10-mil. €,“ uzatvoril primátor hlavného mesta Bratislavy, M. Vallo.

"Bratislavské" rokovanie vlády venované problémom hlavného mesta sa zopakovalo takmer po dvoch rokoch. V polovici decembra 2017 uvoľnila vláda pre Bratislavu finančnú pomoc, určenú na riešenie dopravy. Mesto vtedy napr. dostalo 13-mil. € na opravu ciest a takmer 25-mil. € na riešenie napojenia Devínskej Novej Vsi s diaľnicou D4 a cestou II/505, aby sa znížila záťaž na uliciach Opletalova a J. Jonáša.

Kompletný prerokúvaný materiál na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády ako aj znenie uznesenia sú dostupné na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24341/1.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre