Výsledky výberového konania na pozíciu náčelníka Mestskej polície


Do výberového konania na pozíciu náčelníka MsP sa prihlásilo šesť uchádzačov. Na základe ich životopisov, referencií a odporúčania personalistov pozvala výberová komisia na pohovory a vypočutie všetkých uchádzačov, dvaja uchádzači z výberového konania odstúpil. Na vypočutí sa prezentovali:

  1. Miroslav Antal
  2. Peter Krajčírovič
  3. Ján Palkovič
  4. Róbert Široký

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu náčelníka Mestskej polície sa uskutočnilo v pondelok 14.9. v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu do funkcie náčelníka Mestskej polície Miroslava Antala.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Súvisiaci obsah

Komentáre