Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Galérie mesta Bratislavy


Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Galérie mesta Bratislavy (GMB) bolo doručených 11 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 5 uchádzačov na pohovor s personalistami a na vypočutie:

  1. JAKALOVÁ Zuzana
  2. JANČÁR Ivan
  3. PRIBIŠOVÁ Lýdia
  4. TRNOVSKÁ Katarína
  5. VANČO Martin

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Galérie mesta Bratislavy (GMB) sa uskutočnilo v utorok 25.2.2020 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pani KATARÍNU TRNOVSKÚ za riaditeľku Galérie mesta Bratislavy.  Mestskí poslanci by o návrhu mohli rozhodnúť na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-na-riaditela-ku-galerie-mesta-bratislavy

V otvorených výberových konaniach na pozície šéfov príspevkových organizácií mesta budeme pokračovať. Najbližšie sa v priebehu marca uskutočnia výberové konania na riaditeľov/ky Múzea mesta Bratislavy a Mestskej knižnice.

Súvisiaci obsah

Komentáre