Výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave


Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Mestskej knižnice v Bratislave boli doručené 4 kompletné prihlášky. Na základe ich životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala všetkých uchádzačov na pohovor s personalistami a na vypočutie. Jeden z uchádzačov v priebehu výberového konania odstúpil. Na vypočutí sa prezentovali:

1. CHAMRAZOVÁ Mária

2. MLEJOVÁ Helena

3. ŠTEFEK Tomáš

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Mestskej knižnice v Bratislave (MKB) sa uskutočnilo v utorok 19. 5. 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána TOMÁŠA ŠTEFEKA za riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave. Mestskí poslanci by o návrhu mali rozhodnúť na zasadnutí mestského zastupiteľstva (28. 5. 2020).

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/mestska-kniznica-v-bratislave-vyberove-konanie

V otvorených výberových konaniach na pozície šéfov príspevkových organizácií mesta budeme pokračovať. Najbližšie sa v priebehu marca uskutočnia výberové konania na riaditeľov/ky Múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Súvisiaci obsah

Komentáre