Výsledok januárového výberového konania na pozíciu CFO Dopravného podniku Bratislava


Do výberového konania na pozíciu CFO Dopravného podniku Bratislava bolo doručených 15 kompletných prihlášok. Po posúdení životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť) a motivačných listov zaslaných členom výberovej komisie v zložení Ivan Peschl, Martin Rybanský, Anna Hudáková, Kamila Kudličková, Alexander Dobiaš, Ľuboš Krajčír a po odporúčaní personalistov rozhodla komisia posunúť ďalej ako najvhodnejších na danú pozíciu štyroch uchádzačov.

 

Na vypočutí sa prezentovali (v abecednom poradí):

 

  1. FOĽVARSKÁ Alžbeta
  2. TOMANDL Richard
  3. VAĽKO Ján
  4. ZIGMUND Andrej

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov uskutočnilo v utorok 19. 1. 2021 formou ZOOM pripojenia bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu na FB mesta a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi na pozíciu CFO DPB, a. s., za člena predstavenstva zodpovedného za finančnú oblasť Dopravného podniku Bratislava, pána ANDREJA ZIGMUNDA.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-clen-predstavenstva-cfo

Súvisiaci obsah

Komentáre