Výsledok marcového výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Metropolitného inštitútu Bratislavy


Do výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) boli doručené 4 kompletné prihlášky. Po posúdení životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť) a motivačných listov zaslaných členom výberovej komisie v zložení Juraj Šujan, Anna Hudáková, Elena Pätoprstá, Igor Marko, Ľubomír Závodný a po odporúčaní personalistov rozhodla komisia posunúť ďalej všetkých štyroch uchádzačov.

 

Na vypočutí sa prezentovali (v abecednom poradí):

 

  1. BELEJ Viliam
  2. KISZLING Andrej
  3. LADZIANSKA Zuzana
  4. MAZÚR Ján

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov/-iek uskutočnilo v piatok 12.3. 2021 online bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením livestreamu na stránke hlavného mesta, verejnosť mohla tiež klásť otázky cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporúča primátorovi na pozíciu riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) JÁNA MAZÚRA.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačiek a uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-riaditel-ka-mib

Súvisiaci obsah

Komentáre